RAMetrics

RAMetrics koostuu useasta analyysityökalusta, joiden avulla voi tarkastella ja analysoida  tutkimuksia, jotka on aiemmin tehty RAM-järjestelmässä.

RAMetricsin avulla voidaan selvittää ja esittää helposti tutkimustulosten keskiarvoja, luoda ryhmittelyjä tai järjestellä dataa eri tekijöiden perusteella ja eri tavoitteista riippuen. RAMetrics sisältää kymmenen erilaista analyysimallia, joilla kullakin on oma visuaalinen ilmeensä.

RAMetrics sisältää kaikki vakiotutkimukset, joita on ikinä tehty RAM-järjestelmässä, niin tutkimustulosten kuin kuvamateriaalien osalta. Työkalun avulla on helppoa seurata kokonaistuloksia, verrata keskiarvoja ja ennen kaikkea oppia niistä. .Tutkimustuloksia voi listata eri tekijöiden perusteella, analysoida niitä matriisin avulla tai tarkastella tuloksia tutkimuskohtaisesti.