RAMin online-seurannat, sisällön vaikutus ja konversiot

Meidän mielestämme verkkoseurannan tulee olla:

 • Monipuolista ja reaaliaikaista, koska verkossa ollaan juuri nyt
 • Me haastamme olemassa olevia menetelmiä ja teknologioita ja iinvestoimalla tuotteeseemme pyrimme tarjoamaan vain parasta
 • Mittaustuloksia voi tarkastella visuaalisesti ja joustavasti
 • Mittaustietoa voi tarkastella tunti-, päivä- ja viikkokohtaisesti

 

RAMin online-mittaustyökalu on saatavilla yli 80 markkina-alueella  yleisöseurantoja, jälkimittauksia ja online-medioiden analysointia varten.  

RAM myynnin tukena ja raportointityökaluna

 

Domain-mittaukset

RAMin online-yleisöseurantatyökalun avulla saadaan lisätietoa tavoittavuuksista, frekvensseistä sekä demografiatietoja niistä, jotka ovat vierailleet tietyllä verkkosivustolla, tai tietyssä osiossa.

RAMin verkkosivumittaukset kattavat neljä osa-aluetta mediakentässä: 

 

 

Luotettavaa statistiikkaa

Yhteistyö RAMin kanssa  tarkoittaa sitä, että voit käyttää mitä tahansa RAMin kautta saatua online-seurantatietoa laadun varmistuksena tarjouksiisi mainostajille ja mainostoimistoille sekä virallisena online-yleisöjen tavoittavuuslukuna. RAM tutkimusyrityksenä on riippumaton kolmas osapuoli   

 

 • Tavoittavuus päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesti 
 • Näytöt
 • Istunnot
 • Demografiat & mielenkiinnonkohteet
 • Tiedot laitekohtaisesti
 • Tiedot mainoskohtaisesti
 • Mainospaketit

 

Myyntitiimeille – lisäarvoa tarjouksiisi!

RAMin domain-mittaukset päivittyvät päivittäin. Kaikkea sivustoltasi kerättyä tietoa voi seurata päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesti.  Päivämääräasetukset ovat joustavat ja eri kuukausien päiviä tai viikkoja voi yhdistellä esimerkiksi hakemalla tiedot aina tietyiltä viikonpäiviltä tai kuluneelta kuukadelta.

Joustavan järjestelmän avulla myyntitiimit saavat tietoa verkkosisällön toimimisesta ja vastaanottamisesta, oli kyseessä sitten mainonta, toimituksellinen sisältö, natiivimainonta, lliikkuva kuva web-TV:ssä tai livenä tai koko verkkosivusto. 

Mittaustiedon avulla myyntitiimit voivat varmistaa tarjousten laadun ja tuoda lisäarvoa tarjouksiin, jotta mainostaja-asiakas pääsee mainoskampanjan tavoitteeseen. Näytetäänkö kampanjaa tietyssä mainoskanavassa, useassa kanavassa vai muuttuuko mainospaikka? 

 • Laadunvamistus seuraavilla tekijöillä:
  • Tavoittavuus
  • SitouttavuusFrekvenssi
  • Demografiat & mielenkiinnonkohteet
  • Tiedot päivä, viikko- ja kuukausikohtaisesti
 • Muuttuvat mainospaikat
 • Tiedot osioittain
 • Mainospaketit
 • Mainonnan tehomittaukset

Toimitukselle – ketkä lukevat ja miten he suhtautuvat julkaisemaasi sisältöön 

RAM Invison avulla saat laadukasta lisätietoa siitä, kuinka paljon ihmisiä sisältösi tavoittaa, ketkä sisältöä lukevat ja millaisia nämä ihmiset ovat. Mittaustiedon avulla toimitus saa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millainen sisältö on lukijoillesi tärkeää ja millainen sisältö sitouttaa sivunäyttöjen ja istuntojen perusteella. Sisällöntuottajana tavoitteena on saada yleisösi lukemaan enemmän sisältöjä ja selvittää se, mitkä seikat vaikuttavat sitouttavuuteen ja  aktivointiin. Tämä on ainut keino, jolla voit kasvattaa jatkuvasti lukijakuntaasi. 

RAM Inviso domain-mittauksen avulla saat yksityiskohtaisempaa tietoa yleisöstäsi:

  • Sukupuoli
  • Ikä
  • Mielenkiinnon kohteet
  • Sitoutuminen
  • Tiedot tunti-, päivä- ja kuukausikohtaisesti
 • Tiedot osioittain/ genren mukaan 
 • Tiedot alaosion/ genren mukaan
 • Web-TV -ohjelman/juttutyypin mukaan
 • Sisältötutkimukset

Yrityksen johdolle

Verkkosisältö ja digitaalisuus tulevat olemaan suurimmassa roolissa brändisi yleisön tavoittamisessa ja ne tulevat olemaan yrityksesi suurin tulolähde. RAM Invison avulla saat kokonaiskuvan verkkosivustosi toimivuudesta ja käytöstä ja mittaustiedon avulla voit kehittää verkkosisällöstä entistä sitouttavampaa, useampia kohderyhmiä houkuttelevaa ja pidentää sivuston vierailuja. Sitoutuneet kuluttajat ovat niitä, jotka altistuvat mediasisällöllesi vähintään kolme kertaa sivustolla vieraillessaan. 

 

Yllä olevia graafeja voi tarkastella päätelaitteen mukaan. 

Mittaamalla online-sisältöäsi säännöllisesti RAMin avulla, pystyt kehittämään sisältöä jatkuvasti ja saamaan käsityksen siitä, millaista sisältöä kohdeyleisösi pitää tärkeänä.  

Yrityksen johdon ja sijoittajien on hyvä ymmärtää: 

 • Yleisön käyttäytyminen kokonaisuutena ja päätelaitteittain
 • Sitouttamistrendit
 • Sivunäytöt per henkilö
 • Sisältöajurit
 • Yleisöpoistuma
 • Uudet kehityssuunnat
 • Brändeittäin ja kokonaisuuden osalta

RAMin kampanja- ja mainosmittaukset

Kampanjamittaukset – osoita kampanjan tavoittavuus ja suunnittele seuraava 

RAM mittaa online-kampanjoita käyttäen samaa paneelia ja mittaustapaa kuin domain-mittauksissa. Mittauksen kautta nähdään ne yksilöt, jotka ovat altistuneet koko mainoskampanjalle tai yksittäiselle mainokselle. RAM Invison avulla voit osoittaa kuinka kampanjan tavoitteet on saavutettu ja näyttää mainostajalle, kuinka hyödyllinen heidän investointinsa on ollut. 

Tästä lähtien myyntitiimit voivat kertoa mainostajille, keitä mainoskampanja on tavoittanut: kuinka usein ja millaisia nämä kohderyhmät tarkemmin ovat. Nämä toimivat lähtökohtana seuraaviin toimenpiteisiin vuosittaisessa mediasuunnitelmassa, mediasuunnittelussa ja mainospakettien myynnissä.

 

Mainonnan tehomittaus – mitä mieltä sisällölle altistuneet olivat sisällöstä 
Kampanjaseurannan perusteella mediasisällölle altistuneille voidaan lähettää jälkimittaus, jossa vastaajat ottavat kantaa sisällön huomaamiseen, mainostajan tunnistamiseen ja tuntemiseen, sisällön sitouttavuuteen ja aktivointiin eli esimerkiksi siihen, aktivoiko sisältö ostamaan tai vierailemaan mainostajan verkkosivuilla tai liikkeessä. 

Kun jälkimittaus on valmis, tutkimustuloksia voidaan verrata RAMin tietokannan muihin vastaavanlaisiin mittauksiin.  Näin mainonnan toimivuudesta  saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tällä tavoin saadaan vastaus siihen, saavuttiko mainoskampanja sille asetetut tavoitteet ja mitä mieltä kohderyhmä oli luovasta toteutusesta.