Koulutus-, valmennus- ja konsultointipalvelut

RAMilla on jatkuvasti käynnissä koulutusjaksoja ja johdon valmennuksia. Tarjoamme uusille asiakkaille aina käytännönläheisen järjestelmäkoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia RAM-käyttäjänä omassa organisaatiossa. Analyytikoilla ja tutkijoilla on eri roolit ja eri tarpeet RAM-käyttäjinä. Koulutamme ja tiedotamme myös tätä ryhmää jatkuvasti tarjoamalla case-esimerkkejä, tietoa uusista tutkimustyökaluista sekä uusista tuotelanseerauksistamme. 

RAMilta pyydetään usein koulutusta ja työpajoja myyntitiimeille, myyntipäälliköille ja mainostoimistoille. Koulutusten sisältö vaihtelee laajalla skaalalla mediakanavien eroista, case-esimerkkeihin hyvästä ja luotettavasta viestinnästä ja kampanja-analyyseihin monikanavaisten kampanjoiden tehoista. Vaihtoehdot ovat lähes rajattomat. 

RAM tarjoaa sekä laajoja että rajattuja konsultointiprojekteja. Projektit voivat koskea esimerkiksi ilmaisjakeluiden tehoja, perinteisen mainonnan ja sisältömarkkinoinnin eroja tai monikanavaisten kampanjoiden vaikuttavuutta. 

RAM hyödyntää konsultointiprojekteissa laajaa osaamistaan viestinnän vaikuttavuuden tutkimisesta, analyysityökalu Rametricsiä ja tutkimustietopankkiaan, jossa on yli 230 000 casea eri toimialoilta.