RAMetrics

RAMetrics er et menybasert, «state of the art» analytisk verktøy som gjør det mulig å vise og å gjennomgå all innsamlet informasjon i tidligere gjennomførte spørreundersøkelser utført i RAM-systemet.

Dette verktøyet gjør det mulig å analysere gjennomsnittlige resultat, plotte data og rangere målinger fra forskjellige vinkler, og med forskjellige analytiske objektiv. RAMetrics inneholder 10 forskjellige grafiske grensesnitt, hver med et unikt fokus.

RAMetrics inneholder fullstendig resultat fra alle standard spørreundersøkelses-målinger som noensinne er foretatt i systemet; alle numerisk og billedlig. Verktøyet gjør den enkelt og nyttig å overvåke samlet resultat, sammenligne benchmarks og lære fra dem. Du kan både rangere resultat, analysere forskjellige matriser og også studere hvert enkelt resultat og bilder.