RAM tar Internett-som-en-mediakanal til et høyere nivå ved å lansere et nytt Digitalt Reklameopplegg for nettbaserte reklamekampanjer

RAM, et av verdens ledende meningsmålingsinstitutt, med verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, – har for utgivere, byråer og markedsprofesjonelle lansert et nytt Digitalt Ad Receipt for måling av internettpublikum. Det digitale reklameopplegget inkluderer informasjon om antall mennesker kampanjen har nådd, eksponeringsfrekvens og GRP (Gross Rating Points). En nettbasert kampanje kan endelig sammenlignes med…