RAM, et av verdens ledende meningsmålingsinstitutt, med verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, – har for utgivere, byråer og markedsprofesjonelle lansert et nytt Digitalt Ad Receipt for måling av internettpublikum. Det digitale reklameopplegget inkluderer informasjon om antall mennesker kampanjen har nådd, eksponeringsfrekvens og GRP (Gross Rating Points). En nettbasert kampanje kan endelig sammenlignes med andre publikumsmålinger av media og reklameinvesteringer.

“For å kalkulere ROI for en digital reklameinvestering, trenger markedsførere å vite hvor mange faktiske individer de har nådd, og også hvor mange ganger annonsen har blitt presentert for publikumet gjennom hele kampanjen. For å vedlikeholde eller oppmuntre til økt nettbasert markedsføringsinvesteringer, er det ikke nok å bare tilby et reklame eller annonseopplegg som kun viser antall visninger og klikk, eller bruttoantall av unike nettlesere” Sier Björn Engvall – Administrerende direktør, RAM Gruppen

 

ad rec

For mange markedsførere er planlegging av en nettbasert reklamekampanje, ROI, vanskelig å måle. I mange tilfeller har de vanskeligheter med å avgjøre hvilket vareutvalg de skal kjøpe, og hvem som har vært eksponert for kampanjen. Med lanseringen av Digital Ad Receipt har RAM løst dette problemet. Gjennom konsistente og presise mål gir RAM markedsførere enkel å forstå informasjon om hvordan kampanjen deres virker. Den unike og individuellbaserte målingen og frekvens gjør nettbaserte resultat sammenlignbare med andre media typer som TV, trykt materiale, radio etc. Dette gir markedsfører og utgivere et unikt verktøy i sitt arbeid med å øke sin nettbaserte fortjeneste. RAMs Digital Ad Receipt initiativ kan støtte markedsfører og utgivere i 70+ markeder med tilgang til 20 millioner paneldeltagere over hele verden.

“RAM fortsetter å utvikle vårt produktsuite til å støtte alle mediatyper. Utgivere trenger innovative måleverktøy for å vise annonsører at at nettbasert virker for varemerkings- og annonsekampanjer og RAMs Digital Ad Receipt gjør det nå mulig for dem å gå videre uten å benytte seg av upresise målinger som f.eks. unike nettlesere, inntrykk og klikk. De går nå over til mer relevante målinger som publikumsmålinger, GRPs, frekvens og demografi. Dette er hva som virkelig bygger ROI måling”, konkluderer Björn Engvall, Administrerende direktør RAM Gruppen

Alle RAM klienter på verdenbasis vil øyeblikkelig få tilgang til Digital Ad Receipt som inkluderer seks standard demografimål for den fullstendige kampanjen. All informasjon i målingene kan enkelt endres til å reflektere målgruppedata, noe som vil gjøre annonsør i stand til å få full informasjon om kampanjens rekkevidde, kombindert med målgruppens absolutte tall. RAM samler inn 40+ sosialdemobrafiske datapoeng fra pandeldeltagerne. Dette gir høyst detaljert kundeinformasjon til markedsførere, byråer og utgivere.

For mer informasjon, vennligst kontakt Björn Engvall

Kontakter:

Björn Engvall, Administrerende direktør RAM Gruppen
Telefon: +46 (0)70-311 74 30
E-post: bjorn.engvall@rampanel.com

Webmaster