RAM gir utgivere og markedsførere unike muligheter til å følge og optimere nettbaserte reklamekampanjer i sanntid, og ved individuell annonseplassering.

RAM, et av verdens ledende meningsmålingsselskap som har verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, har utviklet nye og unike funksjoner for å forbedre RAMs digitale målinger av reklameeffektivitet. Disse funksjonene gir annonsører større mulighet til å nå sine kampanjemål. Funksjonene muliggjør kampanjeoptimering i sanntid basert på Rekkevidde, Frekvens og Demografi på all kjøpt reklameplass…

RAM kalkulerer hvordan markedsføring kan øke salg med et nytt ROMI-verktøy

RAM, et verdensledende selskap innen media meningsmåling innen kommunikasjon, lanserer en forenklet kalkulator som gjør det mulig å analysere både «gå-i-null»-punkt og den finansielle prestasjonen av en reklamekampanje. ROMI (Return on Marketing Investment) er kanskje et litt kontroversielt begrep, men når det gjelder produktreklame er den både troverdig og kommersielt relevant. Med hjelp av data…

RAM lanserer en enkel indeks for effektivitetskampanjer

RAM, et verdensledende media meningsmålingsselskap med et av verdens største referansedatabaser innen kommunikasjon, lanserer en ny type prestasjonsrapport som fokuserer på basisoppgavene en annonse har: å skape handling og å styrke varemerket. Dette er en ny KPI som både forenkler og utdyper analysen. Det kan noen ganger være komplisert å analysere en rapport og å…

RAM setter standarden for måling av innholdsmarkedsføring Digital og Trykk – og oppretter en integrert og skreddersydd database for innholdsmarkedsføring benchmarks.

RAM, en av verdens ledende innenfor meningsmålingbyråer, – og eier av verdsens største referansedatabase innen kommunikasjon, vil nå slippe på markedet et spesialtilpasset verktøy som muliggjør måling av innholdsmarkedsføring på mobiltelefoner, brett, internett og på trykk. Det er et stadig voksende behov for å kunne måle og benchmark alle typer innholdsmarkedsføring – både på trykk…

RAM lanserer RAMetrics 2.0

RAM, et av verdens ledende markedsundersøkelsesbyråer, med verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, lanserer nå det siste innen Big-Data verktøy. Dette muliggjør raske og omfattende søk for resultat og innsikt fra vår uforlignelige benchmarking database som dekker annonser, artikler og innholdsmarkedsføring på nett, mobil, brett, tv, radio og trykt reklame. I mer enn 15…

RAM tar Internett-som-en-mediakanal til et høyere nivå ved å lansere et nytt Digitalt Reklameopplegg for nettbaserte reklamekampanjer

RAM, et av verdens ledende meningsmålingsinstitutt, med verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, – har for utgivere, byråer og markedsprofesjonelle lansert et nytt Digitalt Ad Receipt for måling av internettpublikum. Det digitale reklameopplegget inkluderer informasjon om antall mennesker kampanjen har nådd, eksponeringsfrekvens og GRP (Gross Rating Points). En nettbasert kampanje kan endelig sammenlignes med…