HVA VI GJØR

Vi er lidenskapelig opptatt av å hjelpe kundene våre: TV, Radio, aviser, mediabyråer og reklamebyråer – med den mest omfattende kunnskap tilgjengelig. Våre sammenkoblede intelligensløsninger, kombinert med den største referansedatabasen i verden, gir våre klienter full forståelse av et stadig endrende medialandskap.

RAMs unike tilnærming er spesielt tilpasset til å håndtere utfordringer for varemerker. Fra forståelse for hvordan en melding resonnerer hos målgruppen, til hvordan forbrukere reagerer på et produkt og foretar sine kjøpsavgjørelser.

RAM gir innsikt som fører til fortjeneste. RAM vil være av stor betydning for organisasjonen din!

Kjernemetodologi og formål

Vi har en absolutt tro på systematisk måling, bench-marking og handlingsrettet datainformasjon. RAMs oppgave er å assistere med særegen kommunikasjonmåte; metoder og systemer for måling, analyse, forståelse og rapportering av hvordan innhold og reklameinnhold er i stand til å nå bestemte målgrupper. Innholdskvalitet og reklamefordeler avgjør hvilke media som vil overleve, og hvilke som ikke vil overleve. Måten vi foretar våre målinger på er unike, – og det er også databasen vår. Vi har mer enn 220 000 studier produsert av mer enn 1 000 media-hus i 15 land og mer enn 10 000 varemerker målt.

01.

Vi samler inn

 • Vi foretar datainnsamling
 • Vi bruker våre egne metoder for konsekvent
  og standardisert datainnsamling
 • Vi er tilgjengelig og allsidig

02.

Vi analyserer

 • Vi sammenligner informasjon
 • Vi bruker referansedata
 • Vi tolker og presenterer informasjon ved bruk av analytiske verktøy

03.

Vi kultiverer

 • Vi bygger opp og lagrer i databaser
 • Vi administerer lag og volum av data
 • Vi lagrer og administrerer data, bygger en dynamisk bench-marking database

Start med RAM og få tilgang til verdens største media resultatorienterte database

KUN NOEN FÅ AV VÅRE 1,000 + KLIENTER

RAM DASHBOARDS GIR HANDLINGSKRAFTIG DATA, HISTORIE FOR SALGSPERSONELL OG KPI METRICS FOR LEDELSE

Kampanjeeffekt

Les mer

Et Panorama-diagram oppsummerer kampanjen eller innholdet oppmålt i en grafisk form som er enkel å forstå. Oppmålt hukommelsesspor er oppdelt i 4 eller 5 forskjellige kategorier. Røde felt viser verdier basert på tilbakekalt reklame, gule felt viser varemerkegjenkjenning, blå felt viser varemerkeengasjement, grønt felt viser hviken handling oppmålt element førte til, og til slutt ved innholdsmarkedsføring, vil det lilla feltet demonstrere hvordan elementetytelsen er kvalitetsmessig. Det er mulig å få spørsmål om The Panaroma-visning brutt ned til mer enn 40 demografiske målgrupper.

Nøkkelprestasjon-indikatorer

Les mer

En index (Key Performance indeks, KPI) vil bli opprettet for hver kampanje for å sammenligne reklamens effektivitet med RAMs fullstendige database av reklame fra samme kanaler. KPI kan også bli sammenlighet med klientens egne referansedatabase. Disse indeksene er det perfekte startpunkt for salgsrepresentanter som ønsker å samarbeide med annonsører for å vise verdi og sikre gjentagende business. Eksempler på de fem beste reklamene i samme indekskategori blir gitt for å visualisere hva som kan bli forbedret i reklame som har lavere prestasjongrad.

Fortjeneste på Markedsføringsinvesteringer

Les mer

Fortjeneste på markedsføringsinvesteringer (ROMI) er et salgsverktøy opprettet for salgsrepresentanter og reklamepersonell for å kalkulere, og gi forståelse for den reelle innvirkningen reklame har på annonsørs salg. ROMI-kalkulatoren gjør det enkelt å analysere både når kampanjen går i null, og gir opplysninger om full finansiell ytelse av kampanjen basert på reklamens effektivitet.

Benchmark-muligheter

Les mer

Basert på den største referansedatabase i verden, om hvordan kommunikasjon virker, RAM gir RAMetrics. Et uovertruffen Big-Data verktøy som gir resultat, innsikt og analyse i en makeløs benchmarking-database som dekker reklame, artikler og markedsføringsinnhold på nett, mobil, brett, TV, radio og skrevet materiale. Søk gjennom mer enn 15 år av benchmarking-data fra +1000 klienter i 18 land, inkludert mer enn 70 millioner intervjuer og mer enn 220 000 studier. Resultat kan analysere og presenteres med bruk av mer enn 40 demografiske variabler.

Benchmark-muligheter - Kommersielt innhold

Les mer

Basert på den største referansedatabasen i verden om hvordan kommunikasjons virker, RAM leverer RAMetrics. Et uovertruffen Big-Data verktøy som gir resultat, innsikt og analyse i en makeløs benchmarking-database som dekker reklame, artikler og markedsføringsinnhold på nett, mobil, brett, TV, radio og skrevet materiale. Søk gjennom mer enn 15 år av benchmarking-data fra +1000 klienter i 18 land, inkludert mer enn 70 millioner intervjuer og mer enn 220 000 studier. Resultat kan analysere og presenteres ved bruk av mer enn 40 demografiske variabler.

Publikumsmåling

Les mer

Som en del av RAMs eko-system, fra mediaplanlegging via publikums leveringsoptimalisering til reklameeffektivitet, gir RAM et sanntids-dashboard som viser informasjon om publikumsbredde, frekvens og demografi på individer (ikke lp-nummer). Denne funksjonen kan bruke på reklamekampansjer, og kan også brukes til å måle spesifikt innhold, eller på hele nettsider. Resultat kan analysere og presenteres ved bruk av mer enn 40 demografiske variabler.

RAM I TALL

0
Klienter
0
Land
0
Undersøkelser
0
Panelister
0
Intervju

LOGG INN

Brukernavn
Språk