RAM gir utgivere og markedsførere unike muligheter til å følge og optimere nettbaserte reklamekampanjer i sanntid, og ved individuell annonseplassering.

RAM, et av verdens ledende meningsmålingsselskap som har verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, har utviklet nye og unike funksjoner for å forbedre RAMs digitale målinger av reklameeffektivitet. Disse funksjonene gir annonsører større mulighet til å nå sine kampanjemål. Funksjonene muliggjør kampanjeoptimering i sanntid basert på Rekkevidde, Frekvens og Demografi på all kjøpt reklameplass…