RAM, et av verdens ledende meningsmålingsselskap som har verdens største referansedatabase om hvordan kommunikasjon virker, har utviklet nye og unike funksjoner for å forbedre RAMs digitale målinger av reklameeffektivitet. Disse funksjonene gir annonsører større mulighet til å nå sine kampanjemål. Funksjonene muliggjør kampanjeoptimering i sanntid basert på Rekkevidde, Frekvens og Demografi på all kjøpt reklameplass fra utgiver under kampanjeperioden.

Med disse forsterkede funksjonene kan utgiver nå maksimere annonsørs mulighet til å oppnå sine markedsføringsmål ved;

· Målinger i sanntid hvor rekkevidde og frekvens oppnås ved forskjellige reklameplasseringer
· Å tillate verifikasjon eller justering av målgruppe-utvalg foretatt programmessig eller manuelt
· Skape muligheter til å optimere kampanjens mediaplan under kampanjeperioden ved å bruke sanntidsresultat

 

“Gjennom de nye funksjonene RAM har lansert kan vi øke utgivers mulighet til å effektivt nå sine mål for forbrukerkommunikasjon på en granulær måte ved å være i stand til måle publikumsprofil og reklamelevering på en enkelt side/artikkel eller annonseplassering. Dette betyr også utgiver kan optimalisere sin beholdning på en mer effektiv måte ved å øke forståelsen for sine eksisterende publikumsprofiler og reklamelevering for å øke effektiviteten av programbestemte tilbud og å øke omsetning” sier Bjorn Engvall – COO RAM Gruppen

inviso urls

RAMs omfattende suite av digital publikum- og markedsføringsverktøy gir utgiver mulighet til å komme tettere innpå annonsør ved oppretting av en kommunikasjonsplan. Utgiver kan nå influere innsikt fra publikumsmålinger på forskjellige reklame-pakker. Utgiver kan nå kvantifisere og kvalifisere sine nettsider og publikum, og på denne måten vise annonsør, i sanntid, hvordan de effektivt når Markedsførers mediaobjektiv. Gjennom målinger av påfølgende reklameeffektivitet kan utgiver få bekreftet kampanjeeffektiviteten og verifisere at relevant publikum har blitt eksponert for meldingen i planlagt miljø for å øke annonsørs salg og / eller varemerke varemerkegjenkjenning.

“Du må jobbe med både helhetlig rekkevidde og korrekt publikumsmålgruppe for at annonsør skal nå sitt kommunikasjonsobjektiv. Noen av publikum som har blitt eksponert er aktive i kjøpsprosessen, andre endrer sine intensjoner basert på kampanjebudskapet, – for andre vil varemerkebevissthet før de foretar kjøp være viktig. Det er her RAM utmerker seg, med vår unike digitale markedsmålingsystem, forsyner vi det beste og mest relevante verktøyet, som kan levere i sanntid, til å jobbe med optimalisering av reklamekampanjer. Gjennom RAMs omfattende suite av digitalt publikum og vårt verktøy for markedsmålinger, viser vi reklameeffektivitet og verifiserer levering til publikum i både sanntid og over lengere kampanjeperioder, «konkluderer Björn Engvall, COO RAM Gruppen

RAM lager et økosystem fra mediaplanlegging via optimalisering avlevering til forbruker til markedsføringseffektivitet med et svensk nasjonal panel som består av 530 000 mennesker.

RAMs nye digitale publikum, og markedsmålinger er øyeblikkelig tilgjengelig for utgivere og mediabyråer i 70+ land med tilgang til over 20 millioner paneldeltagere.

For mer informasjon, vennligst kontakt Bjorn Engvall

Kontakt:
Björn Engvall, COO RAM Gruppen
Telefon: +46 (0)70-311 74 30
E-post: bjorn.engvall@rampanel.com

Webmaster