Vilkår for at paneldeltaker skal bli godkjent i forbindelse med registrering.

Ved å godta disse vilkårene har paneldeltakeren akseptert lagring og behandling av personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Generelt om RAM og Paneldeltakeren

Disse vilkårene er opprettet for paneldeltaker registrert hos Rampanel.com (”Rampanel”). Rampanel eies og administreres av Research and Analysis of Media in Norway AS (”RAM”).

RAM er et internasjonalt undersøkelsesfirma som bistår mediene med å interagere med sine lesere, lyttere og seere, og gir dem muligheten til å uttrykke sine synspunkter. RAM bistår mediene med statistikk om hvordan annonser, artikler og annen mediekommunikasjon forbrukes og oppfattes, så vel som hvilken effekt de har. RAM arbeider med online-undersøkelser og analyse av reklame og redaksjonelt innhold for mediebedrifter, mediekonsulenter og annonsører. Dette gjøres ved å spørre paneldeltakere.

Registrerte paneldeltakere tilbys å svare på spørreundersøkelser som de får tilgang til på nettet. Undersøkelsene vil være relatert til det bestemte mediepanelet som paneldeltakeren har sluttet seg til, og kan inneholde spørsmål om en bestemt artikkel eller annonse som har blitt publisert i den bestemte mediekanalen. Noen ganger kan en undersøkelse komme fra en enhet eller varemerke som eier eller er en del av samme gruppe som det valgte bestemte mediepanelet. Resultatene presenteres for RAMs kunder i aggregert form. Ingen individuelle paneldeltakere kan identifiseres. Deltakelse i en undersøkelse er frivillig, og på bakgrunn av paneldeltakerens engasjement vil dette belønnes. En forutsetning for deltakelse i et panel er at paneldeltakerene responderer ærlig på undersøkelsene.

En paneldeltaker kan ikke registrere seg flere ganger i samme panel og kan ikke delta i mer enn fem paneler samtidig. Paneldeltakeren kan til enhver tid velge å ikke lenger delta i Rampanel. Paneldeltakeren må være 16 år eller eldre. Ram forbeholder seg retten til å avslutte en paneldeltakers engasjement dersom paneldeltakeren bryter avtalen eller misbruker avtalens intensjoner. RAM er da ikke lenger ansvarlig for å fullføre sine forpliktelser til paneldeltakeren.

Rampanel følger ESOMARs retningslinjer for markedsundersøkelser.

Belønningsprogram

Alle RAM-kunder (aviser, magasiner, nettsteder, TV og radiostasjoner) er i følge avtale mellom RAM og kunde ansvarlige for et eget belønningsprogram for paneldeltakere som svarer på deres undersøkelser. Panelmedlemmer får poeng, eller en sjanse til å vinne premier for hvert spørreskjema som besvares. RAMs kunder bestemmer premiene basert på antall poeng eller antall studier. Kunden forbeholder seg retten til å endre belønningspoeng eller belønningsalternativer. Kunden kan også bruke poengsystemet til å la paneldeltakere delta i premietrekning. Kunden er ansvarlig for at en slik premie er i henhold til regler om lotterier som gjelder på aktuelt tidspunkt. Kunden har alltid ansvaret for panelets krav om premier. Spørsmål om premier henvises til i e-postadressen nedenfor. Hvor mange undersøkelser paneldeltakerene har besvart og/eller hvor mange poeng paneldeltakeren har oppnådd blir vist på Paneldeltakerens egen brukerside. For å motta tilbudte premie, når kunden til RAM bruker poengsystemet som  belønningsform, skal paneldeltakeren selv ordne dette. Kunden forplikter seg til å være ansvarlig for belønning til Paneldeltakeren og er ansvarlig for eventuelle skatteeffekter knyttet til betaling.

RAMs personopplysningsansvar og behandling av personopplysninger.

RAM er behandlingsansvarlig og følger dermed alle bestemmelser i personopplysningsloven og den gjeldende EU-loven, kalt General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, som er gjeldende fra 25. mai 2018.

RAM samler inn, lagrer og behandler personlig informasjon i samsvar med disse vilkårene. Personlig informasjon er all type informasjon som kan tilskrives en fysisk levende person. RAM behandler paneldeltakerens personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og artikkel 6 i den gjeldende personvernforordningen, GDPR. Dette innebærer at vi behandler og lagrer personopplysninger basert på panelets uttrykkelige samtykke eller på grunnlag av at informasjonen er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelser eller andre rettslige forpliktelser.

RAM samler også personlig informasjon i form av navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, forbruksmønster, kjønn, sivilstand og ytterligere 40 demografiske verdier, som paneldeltakerne oppgir. Ved registrering i panelet, gir Paneldeltakeren også RAM samtykke til å sette en såkalt cookie i paneldeltakerens nettleser. Informasjonen brukes til å presentere, i aggregert, ikke-identifiserbar form, et resultat til RAMs kunder om hvordan annonsen eller artikkelen er mottatt og oppfattet, fordelt på interesser og andre verdier. Deler av informasjonen brukes også til å administrere belønninger til paneldeltakere for deres engasjement. I tillegg kan informasjonen brukes av kundeservice til å svare på spørsmål og håndtere administrative saker for paneldeltakeren.

RAM selger ikke, leier ut eller avslører noen opplysninger som kan identifisere paneldeltakerens person til kunde eller annen tredjepart med unntak av tjenesteleverandører som bistår RAM med f.eks. datalagring, kundeservice eller belønningshåndtering. Datterselskaper av RAM er ikke inkludert som ”eksterne tredjeparter” i det foregående. Når personlige data blir videresendt til RAMs kunder, er det alltid i anonym form. Individers personlige identitet er fjernet fra alle undersøkelsesresultater og kan ikke spores til noen enkelt paneldeltaker.

RAM bruker aldri personopplysninger til å sende kommersielle tilbud som panelmedlemmet ikke har bedt om. RAM bruker informasjonen som tilbys for å kontakte paneldeltakeren for bestemte formål, for eksempel for kunngjøringer om nettstedet, RAM-status, det spesifikke panelet eller om konkurranser eller gaver knyttet til panelet.

Paneldeltakeren gir sin aksept i å bli tilbudt en plass som deltaker i et større landsomfattende panel som RAM setter opp for ulike typer spørsmål. Slik deltakelse er frivillig og krever aktivt valg fra Paneldeltakeren.

RAM utleverer kun personopplysninger hvis det kreves ved lov eller hvis det er i god tro, der RAM har grunn til å anta at en slik handling er nødvendig for å (a) overholde juridiske forpliktelser eller krav til rettssaker, rettsavgjørelser eller forsømmelser, (b) beskytte og forsvare rettighetene til RAM eller (c) beskytte RAMs brukere eller andres rettigheter, eiendom eller andre interesser hvis disse interessene oppveier den registrertes interesse av beskyttelse mot personvernsbrudd.

Databehandleravtale

RAM har signert databehandleravtale med leverandører som behandler persondata for RAM for å behandle personopplysninger for bestemte formål i samsvar med gjeldene lovverk og vilkårene i dette avtal.

Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. RAM er ikke ansvarlig for innholds- eller personverntiltakene på disse nettstedene. RAM ber paneldeltakerne om å være oppmerksomme når paneldeltakeren forlater Rampanels nettsted og å lese personvernerklæringene og vilkårene for alle nettsteder som samler inn personlig informasjon.

Sikkerhet

RAM bruker kommersielt skjellige tiltak for å beskytte Paneldeltakerens informasjon. RAM krypterer f.eks. Paneldeltakerens dataregistrering via 128-bits krypteringsstedet, som er industristandard for sikker kryptering. På grunn av egenskapene til Internett og det faktum at nettverkssikkerhetsforanstaltninger ikke er ufeilbarlige, kan RAM ikke garantere at informasjonen er fullstendig beskyttet til en hver tid.

I tillegg til at RAM bruker kryptering for å beskytte sensitiv informasjon på nettet, arbeider RAM også for å beskytte paneldeltakerinformasjon offline. All personlig informasjon er konfidensiell. Bare ansatte som trenger informasjonen til å utføre bestemte oppgaver, har tilgang til den. Alle ansatte får kontinuerlig informasjon om RAMs sikkerhets- og personvernpraksis.  Serverne som lagrer personopplysninger er lokalisert i et trygt miljø i Sverige. RAM er ansvarlig for å ha tatt de organisatoriske og tekniske tiltakene som kreves for å sikre at RAM overholder gjeldende lovgivning.

Passordhåndering

Når Paneldeltakerene logger inn på Rampanel, blir de bedt om å velge et brukernavn og passord. RAM anbefaler at Paneldeltakeren ikke oppgir passordet til noen. RAM vil aldri be noen om å skrive inn sitt passord eller oppgi passord via telefonsamtaler eller e-postmeldinger som panelmedlemmet ikke har bedt om. Paneldeltakeren er også anbefalt å logge ut av nettstedet og lukke nettleservinduet når paneldeltakeren har fullført sine oppgaver. Med dette hjelper paneldeltakerene til med å beskytte sine personopplysninger og korrespondanse mot andre uvedkommende, som benytter seg av samme datamaskin.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

RAM bruker såkalte ”first party cookies” på nettstedet for å gi brukerne tilpassede spørreskjemaer, samt informasjon om besøk på nettsteder.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil lagret på brukerens datamaskin. Cookien består av en liten mengde data med informasjon om hva brukeren gjør når han besøker et nettsted. Informasjon samlet inn gjennom informasjonskapsler kan inkludere sider som vises og hvor mye tid som tilbys på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler (cookies). En type lagrer en fil over lengre tid på brukerens datamaskin, for eksempel for å fortelle brukeren hva som er nytt på nettsiden siden vedkommende sist besøkte den. Når utløpsdatoen er passert, slettes cookien automatisk når brukeren returnerer til nettstedet som opprettet det. Den andre typen informasjonskapsler kalles sessionscookies og lagres midlertidig i datamaskinens minne, for eksempel for å holde oversikt over hvilket språk brukeren har valgt. Sessioncookies forsvinner når nettleseren er stengt.

Man skiller mellom førstepartscookies og tredjepartscookies. førstepartscookies settes av innehaveren ev et nettsted og tredjepartscookies settes av eksterne nettsider, en tredjepart. RAM bruker førstepartscookies når du logger på. Dette er blant annet gjort for å muliggjøre at den rette typen henvendelser sendes til rett Paneldeltaker, samt for å gjenkjenne om en kunde har blitt eksponert for en bestemt artikkel eller reklame.

RAMs bruk av informasjonskapsler foregår i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon. Det kreves derfor at brukeren av nettstedet har tilgang til informasjon om formålet med hvilke informasjonskapsler som brukes og at det er i samsvar med bruken. Hvis informasjonen er gitt på riktig måte og brukerens nettleser eller annet tilsvarende utstyr er satt til å tillate cookies, anses brukeren å ha gitt sitt samtykke til slik bruk.

Cookies er vanlige tekstfiler og kan ikke inneholde virus. Filene er små og bare en viss mengde cookies kan lagres i datamaskinens minne. Det er således ingen risiko for at minnet blir fullt bare fordi brukeren tillater informasjonskapsler.

Brukeren kan få tilgang til, blokkere og fjerne lagrede informasjonskapsler hvis ønskelig. Brukeren kan slå av informasjonskapsler gjennom sikkerhetsinnstillingene i nettleseren. Hvis dette skjer, kan nettstedets funksjonalitet begrenses.

Paneldeltakerens rettigheter

Persondatabehandling som er nødvendig for at RAM skal kunne oppfylle avtalen med Paneldeltakeren, er tillatt uten samtykke.

Paneldeltakeren er alltid berettiget til, en gang i året, gratis å be om et registerutdrag med informasjon om hvilken informasjon som lagres om paneldeltakeren. Juridisk støtte til denne retten finnes fra 25. mai 2018 i artikkel 12 i GDPR. Forespørselen må gjøres skriftlig og søkerens identitet må sikres før informasjon kan bli utlevert. Navn og personnummer er påkrevd som obligatoriske opplysninger.

Hvis paneldeltakerens personopplysninger endres, må paneldeltakeren rette opp eller oppdatere dem ved å logge på nettstedet. Øvrig informasjon kan også oppdateres via nettsiden.

Hvis paneldeltakeren ønsker at RAM fjerner og deaktiverer spesifiserte personlige data fra RAM-registeret, eller hvis Paneldeltakeren ikke lenger vil delta i Rampanel, er det nok å sende en epost om dette til RAM, se seksjon 6 med kontaktinformasjon nedenfor. Hvis en paneldeltaker velger å si opp medlemskapet i panelet eller hvis vi fjerner panelmedlemmet på grunn av f.eks inaktivitet, slettes all personlig informasjon i den nåværende kontoen. Dette betyr at bare demografiske data forblir for fremtidige referansesøk og sammenligninger.

Endringer

Disse vilkårene kan endres av RAM fra tid til annen. Hvis RAM bestemmer seg for å erstatte disse vilkårene, vil en klar melding om dette bli lagt ut på hjemmesiden og andre sider på nettstedet for å varsle paneldeltakerne om dette. Hvis vilkårene endres vesentlig der RAM ønsker å bruke informasjon som identifiserer en Paneldeltaker som person på en annen måte enn det som ble oppgitt når informasjonen ble samlet, vil paneldeltakeren bli varslet via e-post og gitt muligheten til å nekte slik ny bruk av informasjon. Men hvis Paneldeltakeren har slettet/deaktivert sin konto, vil Paneldeltakeren ikke bli kontaktet og vedkommenes personlige opplysninger vil ikke bli brukt på noen ny måte. Hvis RAM utfører betydelige endringer i personvernspraksis som påvirker informasjon som allerede er lagret i RAM-databasen, vil RAM gi en klar melding om dette på nettstedet og gjøre paneldeltakerne oppmerksomme på dette.

Kontaktinformasjon

Om bruker/paneldeltaker har spørsmål om disse vilkårene eller ønsker å kansellere sitt medlemskap, kan e-postadresse nedenfor brukes, tilhørende landet der brukeren/paneldeltakeren bor (eller er nærmest dette bostedet):

Europa:

Sverige: info_swe@rampanel.com

Finland:  info_fin@rampanel.com

Norge: info_nor@rampanel.com

Island: info_isl@rampanel.com

Danmark: info_swe@rampanel.com

Estland:  info_fin@rampanel.com

Storbritannien & Irland:   info_uk@rampanel.com

Tyskland: info_deu@rampanel.com

Schweiz:  info_che@rampanel.com

Polen:  info_swe@rampanel.com

Övriga länder i Europa:   info_swe@rampanel.com

Nord- och Sydamerika:

info@rammarketresearch.com