Vad vi gör

Vår passion är att hjälpa våra kunder: TV, Radio, printmedier, byråer och annonsörer – med bästa tänkbara insikter som finns tillgängliga. Våra sammanlänkade intelligenta lösningar kombinerat med världens största referensdatabas ger våra kunder en förståelse för hur medielandskapet skiftar och i vilken riktning.

RAMs unika arbetssätt är framtagna för att förstå och underlätta en mängd varumärkesutmaningar, från att förstå hur ett meddelande tas emot av er målgrupp och hur era kunder interagerar med en produkt eller hur de tar ett köpbeslut.

RAM bidrar med användbara insikter för att utveckla er kommunikation mot era kunder som gör skillnad för er som organisation.

Grundläggande metodik och mission

Vi har en absolut tro på systematisk mätning, benchmarking och agerbara insikter. RAMs mission är att bidra med en valuta för kommunikation; metodik och system för mätning, analys, förståelse och rapportering om hur innehåll- och kommersiella budskap har mottagits av målgruppen. Innehållskvalité och kommersiella fördelar kommer att påverka vilka medier som överlever och vilka som inte klarar sig. Vårt sätt att mäta är unikt och så är vår referensdatabas, vi har mer än 220 000 studier som har genomförts av fler än 1 000 mediehus från 15 länder och fler än 10 000 varumärken som har mäts.

01.

Vi samlar in

  • Vi samlar in data
  • Vi använder vår egen metodik för att standardisera och göra all data konsistent
  • Vi är tillgängliga och mångsidiga

02.

Vi analyserar

  • Vi jämför information
  • Vi använder referens material
  • Vi tolkar och presenterar information genom analysverktyg

03.

Vi utvärderar

  • Vi bygger och använder databaser
  • Vi hanterar nivåer och stora volymer av data
  • Vi hanterar och bearbetar data, bygger en dynamisk benchmark databas

Jobba med RAM och få tillgång till världens största databas för mediaprestanda

Några av våra 1,000 + kunder

RAM’s Dashboards ger agerbar data, berättelser om reklamen för säljarna och nyckeltal till ledningen

Kampanjeffekt

Läs mer

En panoramagraf sammanfattar kampanjen eller det innehåll som man har mätt på ett enkelt, förståeligt och visuellt sätt. Det uppmätta minnespåren är uppdelade i 4 eller 5 kategorier. Röda stapplar visar observationsvärden, gula stapplar är för varumärkeskännedom, blå stapplar visar på varumärkes engagemang, gröna stapplar visar vilken aktivitet som annons eller innehållet driver och slutligen för Content marketing, den grafen är lila och visar läskvalité av innehållet. För Panoramagrafen kan man bryta ner respektive frågeställning mot fler än 40 demografiska målgruppsvariabler.

Nyckeltal (KPI)

Läs mer

För varje kampanjmätning, skapas ett index (nyckeltals index, KPI) som jämförs mot hela RAM’s databas med kampanjeffektsmätningar, kampanjmätningen jämförs med liknande annonser i samma mediekanal. Nyckeltalen kan även jämföras mot kundens egen referensdatabas. Dessa nyckeltal är en perfekt startpunkt för annonssäljare att engagera och interagera med annonsören för att bevisa mediet effekt och för att säkra framtida affärer. Upp till 5 annonsexempel från samma kategori index presenteras visuellt som ett diskussionsunderlag kring vad som kan förbättras i en annons som inte når ut lika väl hos mottagarna.

Avkastning på marknadsinvesteringar

Läs mer

Avkastning på marknadsinvesteringar (ROMI) är ett försäljningsverktyg som används av säljare och annonsörer för att beräkna och förstå den faktiska inverkan som annonseringen spelade in för annonsörens ökade försäljning under kampanj- och aktiveringsperioden. ROMI kalkylatorn gör det enkelt att analysera både när annonseringsinvesteringen når jämt upp med varu- eller tjänsteförsäljningen men även beräkna en prognos på kampanjen hela försäljningseffekt.

Benchmark möjligheter

Läs mer

Med hjälp av världens största referensdatabas om hur kommunikation fungerar har RAM utvecklat RAMetrics. Ett oöverträffat Big-Data verktyg som möjliggör resultat, insikter och analys i denna gigantiska benchmark databas som täcker annonsering, artiklar och Content marketing som har publicerats på webben, i mobilen, läsplattor, TV, radio och print medier. Sök igenom mer än 15 års insamlad benchmarking information från 1000+ kunder från 18 länder, inklusive mer än 70 miljoner intervjuer och mer än 220 000 fallstudier. Resultaten kan analyseras och presenteras med mer än 40 demografiska variabler.

Benchmark possibilities - Commercial Content

Läs mer

Med hjälp av världens största referensdatabas om hur kommunikation fungerar har RAM utvecklat RAMetrics. Ett oöverträffat Big-Data verktyg som möjliggör resultat, insikter och analys i denna gigantiska benchmark databas som täcker annonsering, artiklar och Content marketing som har publicerats på webben, i mobilen, läsplattor, TV, radio och print medier. Sök igenom mer än 15 års insamlad benchmarking information från 1000+ kunder från 18 länder, inklusive mer än 70 miljoner intervjuer och mer än 220 000 fallstudier. Resultaten kan analyseras och presenteras med mer än 40 demografiska variabler.

Publikmätning

Läs mer

Som en del av RAMs ekosystem, från medieplanering genom optimering av publikexponering till annonseffekt, RAM levererar i realtid dashboards som visar information med individräckvidd, frekvens (annonsvisningar per person) och demografier på individer (ej webbläsare eller IP nummer). Dessa mät funktioner kan användas på annonskampanjer, för specifikt innehåll eller för en hel sajt. Resultaten kan brytas ner på mer än 40 demografiska variabler.

RAM I SIFFROR

0
Kunder
0
Länder
0
Undersökningar
0
Panelister
0
Intervjuer

LOGGA IN

Användarnamn
Språk