RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, har lanserat ett nytt leveranskvitto för digitala mätningar av Internet till publicister, mediebyråer och annonsörer. Detta leveranskvitto innehåller information om antalet personer som kampanjen har nått, frekvensen av antalet annonsvisningar och GRP. En digital kampanj kan äntligen bli jämförbar med andra individbaserade annonsinvesteringar och mediamätningar.

“För att räkna hem en digital reklaminvestering behöver marknadsförare veta hur många personer de har nått i en kampanj d.v.s. antalet individer och hur många gånger som en annons har visats per person genom hela kampanjplanen. För att bibehålla eller öka reklaminvesteringar till online-mediet räcker det idag inte endast med ett leveranskvitto till annonsören som redovisar antalet levererade annonsvisningar, klicks eller ett bruttotal av unika webbläsare från publicister och mediebyråer” säger Björn Engvall, COO RAM Group

Alltför många marknadsförare, som planerar online-kampanjer, upplever nätet som tekniskt och komplicerat. I många fall har man svårt att förstå vad man köper och vem som blev exponerad av kommunikationen. RAM, har genom lanseringen av detta digitala leveranskvitto löst problemet. Med koncisa och precisa mättal levererar RAMs kvitto överskådlig och relevant information om räckvidd och frekvens av kampanjen. Information om antalet unika individer som nåtts i en webbkampanj gör att resultatet blir jämförbart med andra medieslag så som TV, print, radio etc. Detta ger publicister ett unikt verktyg som hjälper dem att öka sina intäkter från online. RAMs utvecklade digitala leveranskvitto kan med hjälp av landspaneler som innehåller 20 miljoner deltagande panelister världen över hjälpa publicister i över 70 länder.

“RAM arbetar kontinuerligt med förändring och innovation av sin produktportfölj för att bidra till att utveckla alla typer av medieslag. Publicister behöver tillförlitliga verktyg för deras digitala mätningar som visar annonsörerna att online passar både för varumärkes- och utbudsannonsering samt Content marketing/Native. Publicister behöver tillgång till relevant information som räckvidd i form av människor, GRP, frekvens och demografi för att stödja annonsinvesteringar, istället för inkonsekventa och tekniska tal som unika webbläsare, impressions och klick” avslutar Björn Engvall, COO RAM Group
Alla RAMs kunder, världen över, har omedelbart tillgång till detta leveranskvitto. RAM redovisar sex (6) övergripande nyckeltal av hela kampanjen som standard, alla tal kan enkelt ändras till målgrupps-information vilket ger annonsören en total bild av kampanjens räckvidd i absoluta tal samt i deras eftersökta målgrupp. RAM har samlat in upp till ett 40 tal sociodemografiska variabler från panelisterna, och varje variabel är valbar för att ge ytterligare detaljerad insikt kring resultatet till gagn för annonsörer, mediebyråer och publicister.
För ytterligare information var vänlig och kontakta Björn Engvall

Presskontakt:
Björn Engvall, COO RAM Group
Telefon: +46 (0)70-311 74 30
E-post: bjorn.engvall@rampanel.com

About RAM – Research and Analysis of Media
With over 1 000 clients in 18 countries RAM, Research and Analysis of Media AB, is one of the worlds leading media research companies. RAM provides the industry with pioneering statistics of how ads, articles and other media communication are consumed and understood for both print and digital media.
Today RAM has the worlds largest reference database of communication consisting of over 70 million interviews with media consumers. RAM provides unique and strategic solutions with relevant insights to help increase media companies revenue, grow their audience and give them a clear understanding of the markets in which they operate, whether local, national or international.
Headquartered in Stockholm, Sweden, RAM has offices in EMEA, North America
RAM with partners reach over 20 million people in 70+ countries.

Webmaster