RAM använder så kallade förstaparts cookies på webbplatsen för att kunna förse användaren med användaranpassade frågeformulär samt för att få information om besök på webbplatser.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Cookien består av en liten datamängd med information om vad användaren gör när denne besöker en webbplats. Information som samlas in via cookies kan omfatta vilka sidor som visats och hur lång tid som spenderas på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator och används till exempel för att tala om för användaren vad som är nytt på sidan sedan denne senast besökte den. När utgångsdatumet har passerats raderas cookien automatiskt när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i datorns minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk användaren har valt. Sessionscookies försvinner när webbläsarens stängs.

Man skiljer på förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren på en webbplats och tredjepartscookies sätts av en extern webbplats, en tredje part. RAM använder förstapartscookies vid inloggning

RAMs användning av cookies sker i enlighet med 6 kap 18 § Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Det krävs därmed att användaren av webbplatsen får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och att denne samtycker till användningen. Om information lämnas på tillbörligt sätt och användarens webbläsare eller annan motsvarande utrustning är inställd att tillåta cookies, anses användaren därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning. Genom att användaren tillåter sättandet av cookies i sin webbrowser godkänner användaren RAMs cookie.

Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och bara en viss mängd cookies kan sparas i datorminnet. Det är således ingen risk att minnet blir fullt bara för att användaren tillåter cookies.

Användaren kan ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Användaren kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Om så sker kan hemsidans funktionalitet begränsas.