Insikter om annonsering och leveranskvitton

Få reda på kvalitén, den kreative höjden och effekten på din annons. Hur många och vilka målgrupper har sett och kommer ihåg ditt budskap? Är varumärket så familjärt som det borde vara? Förstod och uppskattade målgruppen det du kommunicerade? Det viktigaste, agerade de på något sätt? Ta fram de mest relevanta historierna till era säljare så att de har informationen så de kan diskutera och ge råd till annonsören om kommunikationen och säkra framtida annons affärer.

Korrekt och bra storytelling samt kunskapen om hur uppfattningen är om köpt kommunikation och hur kommunikation fungerar är ovärderlig för att säkra både nya och återkommande affärer samt en hjälpande hand till riktigt meningsfulla möten mellan säljare och annonsörer.
Information, kunskap och värdet i riktig storytelling är hårdvaluta i den konkurrensutsatta medievärlden.

RAMs analysverktyg RAMetrics innehåller aggregerad och samlad bild av alla tidigare resultat från genomförda mätningar. Du kan få dem i listor, vrida och vända på informationen på olika sätt och i olika grafer. Använd och bygg kunskap kring kommunikation med djupa insikter i RAMetrics gigantiska databas