FAQ

Vanliga frågor

Hur vet jag att jag har en undersökning att delta i?

Du kommer att få ett mail med en länk från oss när vi vill att du ska delta i en enkätundersökning. I e-mailet står det hur länge varje enkät är aktiv. Genom att klicka på länken kommer du direkt till enkäten, där du kan svara på frågorna.

Hur lång tid tar det att svara på en enkät?

Enkäternas längd varierar men vanligtvis tar de inte längre än ett par minuter att svara på.

Vad händer om jag inte har tid att svara på undersökningen?q

Undersökningen är endast aktiv under en begränsad tid. När tidsfristen har löpt ut stängs enkätundersökningen och du kan inte delta i just den undersökningen.

Kan jag få undersökningarna på annat språk?

När du loggar in kan du ändra systemets språk i menyn. Har du ändrat språk en gång så kommer sidan vara på det språket i framtiden. Om du inte rensar cookies förstås.

Hur gör jag om jag inte längre vill vara med i en panel?

Gå till www.ramember.com, logga in och klicka på rubriken ”Min profil”. Längst ner på sidan hittar du en knapp: ”Avsluta konto”. Det är också möjligt att avsluta sitt deltagande genom att klicka på ”Gå ur denna panel” i undersökningsmailen.

Jag kommer inte åt enkäten eller länken fungerar inte.

Om länken är trasig kan du kopiera hela länken och klistra in den i din webbläsare eller gå till www.panel.com.com och logga in med dina inloggningsuppgifter.

Jag kan inte avsluta enkäten/undersökningen

Oftast beror detta på att det finns en eller flera frågor du missat att svara på eller att du inte klickat på knappen ”Avsluta” längst ner i enkäten.

Ibland kan det smyga sig in fel i enkäten som gör att undersökningen inte går att svara på. Då är vi väldigt tacksamma om du berättar det för oss.

Jag kommer inte till någon undersökning när jag klickar på länken utan till en uppmaning att uppdatera personliga uppgifter.

Med jämna mellanrum vill vi att du uppdaterar dina uppgifter. Det kan vara så att du flyttat, blivit förälder, köpt en bil etc. Det är viktigt för oss på RAM att vi har rätt bakgrundsinformation om er som paneldeltagare och därför ber systemet automatiskt dig att uppdatera din information då och då. Har inget förändrats klickar du ”Uppdatera” direkt. Efter att du uppdaterat din bakgrundsinformation kommer du vidare till undersökningen.

Jag får inte längre några mail med undersökningar.

Detta kan bero på ett antal olika saker. Vi listar de vanligaste orsakerna här:

– Panelen/erna du är medlem i har en paus med undersökningar för tillfället.

– Ditt e-postprogram har uppdaterat sina säkerhetsinställningar och våra mail hamnar i din skräppost.

– Du har bytt e-postadress men glömt uppdatera detta hos oss.

– Du har bytt e-postadress och tills du börjat öppna våra mail eller angivit rampanel.com som säker avsändare hamnar våra mail i din skräppost.

– Du har råkat klicka på ”Unsubscribe” i våra mail. Hör av dig till oss så tar vi bort denna spärr.

– Din inbox är full.

– RAM:s automatiska karantänfunktion har upptäckt ett onaturligt svarsmönster i dina svar och har placerat dig i karantän för tillfället. Om detta hänt kommer du så småningom få undersökningar igen.

Jag kan inte logga in.

En vanlig orsak till detta är att paneldeltagaren försöker logga in med sin e-postadress istället för sitt valda användarnamn (vilket kan vara detsamma). Är du osäker på ditt användarnamn så hör av dig till oss. Har du glömt lösenord går det att beställa ett nytt där du loggar in.

Jag kan inte registrera mig i en panel.

Detta kan bero på att du redan har överskridit den gräns vi på RAM har gällande antalet paneler en person kan medverka i. RAM gör det möjligt att vara medlem i 5 olika paneler samtidigt. Har du uppnått detta går det tyvärr inte registrera sig i fler utan att avsluta sitt deltagande i någon av panelerna.

Är du med i en eller flera paneler men inte uppnått 5 st. kan det vara så att du försöker registrera dig med ett användarnamn du redan använder i någon av de andra panelerna. Lösenordet kan vara detsamma.

Varför måste jag lämna så många uppgifter om mig själv?

För att vi på RAM och våra kunder ska kunna göra så exakta och trovärdiga analyser som möjligt behöver vi dessa bakgrundsvariabler. Denna information är aggregerad och kan inte härledas till en person. Ett exempel på hur denna information kan användas är: Reklamen uppfattas som mest intressant i gruppen kvinnor, i åldern 55 +, ensamhushåll och med en medelinkomst.

Vad får jag för belöning för mitt deltagande?

Alla RAM:s paneler har sina egna belöningssystem. Du kan se vad som erbjuds i din panel när du är inloggad. Under rubriken ”Belöning” ser du alternativen som erbjuds och det är även här du beställer belöning för dina intjänade poäng.

Jag har beställt en belöning. När kommer den?

Beroende på vad det är för belöning kan det ta olika lång tid att få belöningen man begärt ut för sina intjänade poäng. Superpresentkort tar i regel 1–2 veckor att få (kommer via e-mail). Prenumerationer kan dröja då det redan kan finns en pågående prenumeration och denna behöver löpa ut först.

Har du inte fått ta del av din belöning inom 8 veckor går det bra att höra av sig till oss på RAM. Då undersöker vi så att inget blivit fel.

Hur beställer jag en belöning för mina poäng?

När du är inloggad finns ett menyval ”Belöning”. Här ser du hur många intjänade poäng du har och vilka belöningar som finns att beställa vid de olika nivåerna. Har du tillräckligt många poäng för att beställa en belöning gör du det genom att klicka för den du vill ha och tryck sedan ”Sänd”. Vi kommer be dig verifiera din adress och efter du gjort detta är beställningen genomförd.

Hur fungerar Superpresentkort?

Erbjuder panelen du är deltagare i Superpresentkort genom GoGift som belöning fungerar de så här: Du beställer belöningen. Inom 1–2 veckor får du ett e-mail från GoGift (kontrollera så att detta inte hamnar i din skräppost) med en personlig kod. Denna kod använder du sedan för att beställa det du vill ha på GoGift (länk finns i e-mailet med koden). Vissa presentkort går att få skickade till sig via post och vissa enbart i digital form.

Du kan lägga ihop flera presentkortskoder. Så om du t.ex. har pengar kvar på någon kod kan du lägga ihop detta med nästa Superpresentkort du intjänar.

Hur fungerar Superpresentkort?

Erbjuder panelen du är deltagare i Superpresentkort genom GoGift som belöning fungerar de så här: Du beställer belöningen. Inom 1–2 veckor får du ett e-mail från GoGift (kontrollera så att detta inte hamnar i din skräppost) med en personlig kod. Denna kod använder du sedan för att beställa det du vill ha på GoGift (länk finns i e-mailet med koden). Vissa presentkort går att få skickade till sig via post och vissa enbart i digital form.

Du kan lägga ihop flera presentkortskoder. Så om du t.ex. har pengar kvar på någon kod kan du lägga ihop detta med nästa Superpresentkort du intjänar.

Jag har beställt ett Superpresentkort men inte fått något e-mail med kod och det har gått över 2 veckor. Vad beror det på?

Den vanligaste orsaken är att e-mailet med din Superpresentkod hamnat i din skräppost. Om du inte finner det där är du välkommen att höra av dig till oss på RAM så kontrollerar vi så att inget blivit fel.

Jag har bytt e-postadress. Var ändrar jag så att jag får undersökningarna till den?

När du är inloggad (antingen när du via länk i e-mail är inne och besvarar undersökning eller loggar in på hemsidan, klickar du på ”Min Profil” i menyn. Där kan du uppdatera alla dina uppgifter inkl. e-postadress.

Varför måste jag uppge min inkomst?

För att vi på RAM och våra kunder ska kunna göra så exakta och trovärdiga analyser som möjligt behöver vi en del bakgrundsvariabler. Denna information är aggregerad och avpersonifierad. Inkomst är en typisk faktor som är intressant att titta på när det gäller hur vi uppfattar och tar till oss information och kommunikation. Ett exempel på hur informationen kan användas är:
Reklamen uppfattas som mest intressant i gruppen kvinnor, i åldern 55 +, ensamhushåll och med en medelinkomst.

Du behöver inte uppge din exakta inkomst utan väljer det inkomstspann du tillhör.

Är deltagandet anonymt?

Ja. RAM kommer enbart att använda eventuella personuppgifter i samband med RAM-enkäter. RAM lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Du som panelmedlem är anonym och resultaten från en undersökning kan aldrig spåras tillbaka till dig

Hur säkert hanteras mina personuppgifter hos RAM? Och hur använder RAM uppgifterna?

Please read our piece about RAM’s personal data liability and processing of personal data in the agreement you as a panel participant have read and approved: RAM Privacy Policy

Undersökningar

Hur vet jag att jag har en undersökning att delta i?

Du kommer att få ett mail med en länk från oss när vi vill att du ska delta i en enkätundersökning. I e-mailet står det hur länge varje enkät är aktiv. Genom att klicka på länken kommer du direkt till enkäten, där du kan svara på frågorna.

Hur lång tid tar det att svara på en enkät?

Enkäternas längd varierar men vanligtvis tar de inte längre än ett par minuter att svara på.

Vad händer om jag inte har tid att svara på undersökningen?q

Undersökningen är endast aktiv under en begränsad tid. När tidsfristen har löpt ut stängs enkätundersökningen och du kan inte delta i just den undersökningen.

Kan jag få undersökningarna på annat språk?

När du loggar in kan du ändra systemets språk i menyn. Har du ändrat språk en gång så kommer sidan vara på det språket i framtiden. Om du inte rensar cookies förstås.

Hur gör jag om jag inte längre vill vara med i en panel?

Gå till www.ramember.com, logga in och klicka på rubriken ”Min profil”. Längst ner på sidan hittar du en knapp: ”Avsluta konto”. Det är också möjligt att avsluta sitt deltagande genom att klicka på ”Gå ur denna panel” i undersökningsmailen.

Problem med undersökningar?

Jag kommer inte åt enkäten eller länken fungerar inte.

Om länken är trasig kan du kopiera hela länken och klistra in den i din webbläsare eller gå till www.panel.com.com och logga in med dina inloggningsuppgifter.

Jag kan inte avsluta enkäten/undersökningen

Oftast beror detta på att det finns en eller flera frågor du missat att svara på eller att du inte klickat på knappen ”Avsluta” längst ner i enkäten.

Ibland kan det smyga sig in fel i enkäten som gör att undersökningen inte går att svara på. Då är vi väldigt tacksamma om du berättar det för oss.

Jag kommer inte till någon undersökning när jag klickar på länken utan till en uppmaning att uppdatera personliga uppgifter.

Med jämna mellanrum vill vi att du uppdaterar dina uppgifter. Det kan vara så att du flyttat, blivit förälder, köpt en bil etc. Det är viktigt för oss på RAM att vi har rätt bakgrundsinformation om er som paneldeltagare och därför ber systemet automatiskt dig att uppdatera din information då och då. Har inget förändrats klickar du ”Uppdatera” direkt. Efter att du uppdaterat din bakgrundsinformation kommer du vidare till undersökningen.

Jag får inte längre några mail med undersökningar.

Detta kan bero på ett antal olika saker. Vi listar de vanligaste orsakerna här:

– Panelen/erna du är medlem i har en paus med undersökningar för tillfället.

– Ditt e-postprogram har uppdaterat sina säkerhetsinställningar och våra mail hamnar i din skräppost.

– Du har bytt e-postadress men glömt uppdatera detta hos oss.

– Du har bytt e-postadress och tills du börjat öppna våra mail eller angivit rampanel.com som säker avsändare hamnar våra mail i din skräppost.

– Du har råkat klicka på ”Unsubscribe” i våra mail. Hör av dig till oss så tar vi bort denna spärr.

– Din inbox är full.

– RAM:s automatiska karantänfunktion har upptäckt ett onaturligt svarsmönster i dina svar och har placerat dig i karantän för tillfället. Om detta hänt kommer du så småningom få undersökningar igen.

Jag kan inte logga in.

En vanlig orsak till detta är att paneldeltagaren försöker logga in med sin e-postadress istället för sitt valda användarnamn (vilket kan vara detsamma). Är du osäker på ditt användarnamn så hör av dig till oss. Har du glömt lösenord går det att beställa ett nytt där du loggar in.

Att gå med i en panel

Jag kan inte registrera mig i en panel.

Detta kan bero på att du redan har överskridit den gräns vi på RAM har gällande antalet paneler en person kan medverka i. RAM gör det möjligt att vara medlem i 5 olika paneler samtidigt. Har du uppnått detta går det tyvärr inte registrera sig i fler utan att avsluta sitt deltagande i någon av panelerna.

Är du med i en eller flera paneler men inte uppnått 5 st. kan det vara så att du försöker registrera dig med ett användarnamn du redan använder i någon av de andra panelerna. Lösenordet kan vara detsamma.

Varför måste jag lämna så många uppgifter om mig själv?

För att vi på RAM och våra kunder ska kunna göra så exakta och trovärdiga analyser som möjligt behöver vi dessa bakgrundsvariabler. Denna information är aggregerad och kan inte härledas till en person. Ett exempel på hur denna information kan användas är: Reklamen uppfattas som mest intressant i gruppen kvinnor, i åldern 55 +, ensamhushåll och med en medelinkomst.

Belöningar

Vad får jag för belöning för mitt deltagande?

Alla RAM:s paneler har sina egna belöningssystem. Du kan se vad som erbjuds i din panel när du är inloggad. Under rubriken ”Belöning” ser du alternativen som erbjuds och det är även här du beställer belöning för dina intjänade poäng.

Jag har beställt en belöning. När kommer den?

Beroende på vad det är för belöning kan det ta olika lång tid att få belöningen man begärt ut för sina intjänade poäng. Superpresentkort tar i regel 1–2 veckor att få (kommer via e-mail). Prenumerationer kan dröja då det redan kan finns en pågående prenumeration och denna behöver löpa ut först.

Har du inte fått ta del av din belöning inom 8 veckor går det bra att höra av sig till oss på RAM. Då undersöker vi så att inget blivit fel.

Hur beställer jag en belöning för mina poäng?

När du är inloggad finns ett menyval ”Belöning”. Här ser du hur många intjänade poäng du har och vilka belöningar som finns att beställa vid de olika nivåerna. Har du tillräckligt många poäng för att beställa en belöning gör du det genom att klicka för den du vill ha och tryck sedan ”Sänd”. Vi kommer be dig verifiera din adress och efter du gjort detta är beställningen genomförd.

Hur fungerar Superpresentkort?

Erbjuder panelen du är deltagare i Superpresentkort genom GoGift som belöning fungerar de så här: Du beställer belöningen. Inom 1–2 veckor får du ett e-mail från GoGift (kontrollera så att detta inte hamnar i din skräppost) med en personlig kod. Denna kod använder du sedan för att beställa det du vill ha på GoGift (länk finns i e-mailet med koden). Vissa presentkort går att få skickade till sig via post och vissa enbart i digital form.

Du kan lägga ihop flera presentkortskoder. Så om du t.ex. har pengar kvar på någon kod kan du lägga ihop detta med nästa Superpresentkort du intjänar.

Hur fungerar Superpresentkort?

Erbjuder panelen du är deltagare i Superpresentkort genom GoGift som belöning fungerar de så här: Du beställer belöningen. Inom 1–2 veckor får du ett e-mail från GoGift (kontrollera så att detta inte hamnar i din skräppost) med en personlig kod. Denna kod använder du sedan för att beställa det du vill ha på GoGift (länk finns i e-mailet med koden). Vissa presentkort går att få skickade till sig via post och vissa enbart i digital form.

Du kan lägga ihop flera presentkortskoder. Så om du t.ex. har pengar kvar på någon kod kan du lägga ihop detta med nästa Superpresentkort du intjänar.

Jag har beställt ett Superpresentkort men inte fått något e-mail med kod och det har gått över 2 veckor. Vad beror det på?

Den vanligaste orsaken är att e-mailet med din Superpresentkod hamnat i din skräppost. Om du inte finner det där är du välkommen att höra av dig till oss på RAM så kontrollerar vi så att inget blivit fel.

Profil

Jag har bytt e-postadress. Var ändrar jag så att jag får undersökningarna till den?

När du är inloggad (antingen när du via länk i e-mail är inne och besvarar undersökning eller loggar in på hemsidan, klickar du på ”Min Profil” i menyn. Där kan du uppdatera alla dina uppgifter inkl. e-postadress.

Varför måste jag uppge min inkomst?

För att vi på RAM och våra kunder ska kunna göra så exakta och trovärdiga analyser som möjligt behöver vi en del bakgrundsvariabler. Denna information är aggregerad och avpersonifierad. Inkomst är en typisk faktor som är intressant att titta på när det gäller hur vi uppfattar och tar till oss information och kommunikation. Ett exempel på hur informationen kan användas är:
Reklamen uppfattas som mest intressant i gruppen kvinnor, i åldern 55 +, ensamhushåll och med en medelinkomst.

Du behöver inte uppge din exakta inkomst utan väljer det inkomstspann du tillhör.

Integritet

Är deltagandet anonymt?

Ja. RAM kommer enbart att använda eventuella personuppgifter i samband med RAM-enkäter. RAM lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Du som panelmedlem är anonym och resultaten från en undersökning kan aldrig spåras tillbaka till dig

Hur säkert hanteras mina personuppgifter hos RAM? Och hur använder RAM uppgifterna?

Please read our piece about RAM’s personal data liability and processing of personal data in the agreement you as a panel participant have read and approved: RAM Privacy Policy