Brand Performance

Brand Performance studier ger både annonsörer och publicister information om varumärkets position, som enskilt varumärke eller i kombination av flera konkurrerande varumärken i en bransch.

Brand Performance studien använder en X och Y axel i graferna för att presentera varumärkets position bland landets befolkning (ett slumpmässigt lands urval) eller inom en publicists digitala användare alternativt hos deras betalande prenumeranter inom t ex print eller magasin. För en annonsör så visar studien varumärkets position och kan jämföras med var och hur annonsörens målsättning med varumärke ska uppfattas och positioneras.

Med denna studie som en gemensam grund kan publicisten och annonsören föra en diskussion hur annonsörens kommunikation kan utvecklas och flytta varumärkets position från punkt A till punkt B. Utkomsten av diskussionen är en medieplan som sträcker sig över flera månader med fokus på att nå rätt målgrupp, hur ofta och vad som ska kommuniceras för att till slut nå varumärkets målsättning.

Brand Performance studien presenterar all information I 3 grafer. Graferna kombineras av de svar som respondenten ger på dessa frågeställningar:

  • Hur väl känner du till följande varumärke eller varumärken?
  • Markera det eller de varumärken vars annonsering du ofta ser
  • Markera det eller de varumärken som du använder eller ofta kommer i kontakt med
  • Markera det eller de varumärken som du har en positiv åsikt om
  • Markera det eller de varumärken som du kan rekommenderar

Brand Lift

Brand Lift undersökningen visar hur annonsen påverkar den grupp människor som har exponerats av annonsen och som minns kampanjen inom de mediekanaler som annonsen har publicerats.

Syftet med Brand Lift undersökningen är att visa annonsören vilken effekt och förflyttning kampanjen har haft på publicisten läsare offline, online eller både och.

Brand Lift undersökningen visar 3 grafer med en X och Y axel. Du kan byta ut och välja olika frågor till både X och Y axeln så att du har flertalet val att välja beroende på syftet med undersökningen.