Artikel- och innehållsanalys

Bra och relevant kommunikation gör livet bättre. Detta gäller även hur media fungerar och hur både redaktionellt- och kommersiell information presenteras för läsare, användare, lyssnare och tittare. De flesta av oss tycker om och uppskattar underhållande shower, välskrivna artiklar och hög annonskvalité. Vi vill slippa otydlig, irrelevant och felaktig information.

Ett antal produkter, som t ex artikel kvalité och effekt, Content Marketing effekt, omslags- tester, sidläsning och innehållseffekt hjälper mediehus att förstå och förbättra medieprodukter oavsett kanal.

Analysera innehållet i mobilen, online, i papperstidningen, i magasinet eller i det medieslag där du vill försäkra dig om att ni publicerar rätt innehåll med rätt kvalité. Alla nyckeltal kan kombineras med ett 40-tal socio-demografiska profiler.
RAMs analysverktyg RAMetrics innehåller alla resultat från alla genomförda mätningar, att listas, i en graf eller rangordnas på många olika sätt för att analyseras på bästa sätt. Använd alla analysvarianter inom RAMetrics gigantiska databas för att hitta det som gör er unika i jämförelse med marknaden.