RAM, en av verdens ledende innenfor meningsmålingbyråer, – og eier av verdsens største referansedatabase innen kommunikasjon, vil nå slippe på markedet et spesialtilpasset verktøy som muliggjør måling av innholdsmarkedsføring på mobiltelefoner, brett, internett og på trykk.

Det er et stadig voksende behov for å kunne måle og benchmark alle typer innholdsmarkedsføring – både på trykk og på nett. Native- og innholdsmarkedsføringstjenester utvikler seg raskt, og det er derfor også stadig viktigere å bli verifisert, evaluert og utviklet. RAM har utviklet et skreddersydd måleverktøy for å evaluere kvalitet og verdi på innholdsmarkedsføring.

Det er en stor og stadig voksende interesse for innholdsmarkedsføring blandt annonsører og innen mediaindustrien. Dette spesifikke området vokser, utvikler seg og tiltrekker seg en økende del av reklamebudsjettet, men de store spørsmålene er den sanne kort- og langtidseffekten av innholdsmarkedsføring. Er de unike effektene så bra som vi håper de er, og hvor suksessfull vil de være i kombinasjon med andre kanaler og andre reklameelementer man finner i en mediakampanje? Den store utfordringen er å forstå effektiviteten av innholdsmarkedsføring og dens naturlige plass i media-mikset.

Undersøkelsesverktøyet en en hybrid mellom måling av kvaliteten på innholdet – redaksjoell kvalitet – og måling av reklamekvalitet – reklameeffekten. Det er spesielt viktig i evalueringen av innholdsmarkedsføring, at man kan måle både «reklamepåvirkning» og ren «innholdskvalitet».

Måleverktøyet inkluderer en spørsmålsbank med mulighet for å velge hvilke som helst av spørsmålene som er ansett som relevant. Kun spørsmål angående erinding av innhold og grundighet er obligatorisk. For kunne dra full fordel av innholdsmarkedsføring, må du på kontinuerlig basis overvåke kampanjene. Resultatene blir presentert i en rapport med distinkt variable sammenligninger, og gir mulighet for å granske resultater av alle gyldige variabler.

RAM Innholdsmarkedsføring Panorama

Fargekodene på RAMs reklamemålingsrapportene er i overenstemmelse med standard reklamespørsmål for å gi mulighet for sammenligninger – mens innhold/redaksjonelle spørsmål blir presentert i lilla grafer.

I RAM referansedatabase “RAMetrics”, kan RAM-klienter snu og vende på all data, målinger og parameter som er lagret over tid. Dette gjøre ved å bruke forhåndsproduserte nøkkelrapporter. Dette gjelder også alle målte kampanjer for innholdsmarkedsføring. Disse kan enkelt analyseres i forhåndsproduserte rapporter.

For å få en bedre forståelse for hvordan de forskjellige mediakanalene kommuniserer, er det essensielt at reklame og innhold møter dagens tøffe mediaklimat, spesielt med den kontinuerlige digitale forandringen, og økt konkurranse p.g.a reklamebudsjett.

For mer informasjon, kontakt Staffan Hultén

Kontakt:
Staffan Hultén
Telefon: +46 (0) 703 249193
E-post: staffan.hulten@rampanel.com

 

Webmaster