RAM, et verdensledende media meningsmålingsselskap med et av verdens største referansedatabaser innen kommunikasjon, lanserer en ny type prestasjonsrapport som fokuserer på basisoppgavene en annonse har: å skape handling og å styrke varemerket. Dette er en ny KPI som både forenkler og utdyper analysen.

Det kan noen ganger være komplisert å analysere en rapport og å forbinde den til reklameeffektivitet, dette fordi det er så mange medvirkende årsaker som også må forstås og tas i betraktning.

«Med evolusjonen av den nye KPI indeksen ønsker vi å forenkle basisresultatene, fremheve muligheten for å forsterke varemerket, – og å skape handling og action. Helhetlig effektivitet er en kombinasjon av begge», kommenterer RAMs CAO Staffan Hultén

Startpunktet for disse indeksene er effektivitetsresultatet en enkel annonse, eller kampanje genererer i standard RAM-måling. Resultatet blir sammenlignet med alle målinger i samme industri, miderste måling mottar en ideks på 100, for alle image- og handlingsspørsmål. Det er nå mye enklere å forstå reklamens styrke og svakhet. Hensikten med rapporten er at salgsrepresentanten og annonsørers raskt kan forstå hvordan annonsen presterer, og initiere diskusjoner om hvordan kampanjer kan forbedres i fremtiden.

kpi1us

Et viktig element av den nye rapporter er evnen til å enkelt se hvilken reklame som presterer best fra utgivers egen database for valgt industri: f.eks. hvilken reklame som presterer best generelt, og individuelt for Image og Action. Evnen til å fremheve gode eksempler på reklame som presterer bra, vil være et flott verktøy for annonsesalg-team, og vil gi dem en grunn til å diskutere hvordan kommunikasjon kan utvikles i fremtiden. Tilleggsinformasjon om betydningen av annonsemiljø vil støtte salgsobjektivene til støttende annonsører for å øke investerigene deres, med mer effektive og handlekraftig reklamekampanjer.

«Med denne rapporten har RAM ikke bare skapt ekstra analyser, men også gitt en økt forståelse om hvordan reklame virker,» kommenterer Staffan Hultén.

En viktig oppgave for RAM er å sikre at målinger og resultat er enkle å bruke under de daglige salgsoperasjonene hos mediaeiere og konsulenter. Det viktigste verktøyen en mediaeier har, er evnen til å produsere resultat på en klar og konsis måte, og på en måte en annonsør kan forstå.

For mer informasjon, kontakt:
Staffan Hultén, CAO RAM Gruppen
Telefon: +46 (0)703 249193
E-post: staffan.hulten@rampanel.com

Webmaster