RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och ägare av världens största referensdatabas inom kommunikation, släpper nu ett specialanpassat mätverktyg som möjliggör effektmätningar av content marketing genomförda i mobiler, på surfplattor, på webb och i print.

Det finns idag ett allt större behov av att kunna mäta och benchmarka all typ av content marketing – både i Print och Online. Utvecklingen går snabbt och det blir allt viktigare att kunna verifiera, värdera och utveckla native- och content marketing-tjänsterna. RAM har tagit fram ett skräddarsytt mätverktyg för att kunna utvärdera kvaliteten och värdet av Content Marketing.
Det finns ett stort och växande intresse för innehållsmarknadsföring bland annonsörer och media. Området växer och utvecklas och lockar till sig en allt större andel av reklambudgeten, men den stora frågan är ju den kort- och långsiktiga effekten.

Är innehållsmarknadsföringens unika effekter så goda som vi hoppas och hur framgångsrika blir de i kombination med andra kanaler och andra kommersiella inslag i en mediakampanj? Utmaningen består i att förstå innehållsmarknadsföringens goda effekter och dess naturliga plats i mediemixen.

Undersökningsverktyget är en hybrid mellan att mäta innehållskvalitet – redaktionell kvalitet – och kommersiell kvalitet. Det är ju viktigt vid utvärdering av Content Marketing att kunna mäta både ”annonseffekter” och ”innehållskvalitet”.
Mätverktyget innehåller en frågebank där man valfritt väljer ut de frågor man anser vara relevanta vid mättillfället, endast frågor om observation av innehållet och noggrannhet är obligatoriska. För att verkligen kunna utnyttja kraften i Content Marketing krävs en regelbunden uppföljning av kampanjer. Resultaten presenteras i tydliga klara rapporter med nyckeltal, jämförelser och möjligheter att skärskåda resultaten på alla i systemet giltiga variabler.

RAM Content Marketing Panorama

Färgkodningen från RAMs annonsmätningar är intakt för de kommersiella frågorna, för jämförelsens skull – medan de innehållsmässiga frågorna redovisas i lila.

I RAMS databas Rametrics kan kunder vrida och vända på samtliga mätningar och parametrar som finns lagrade men också använda sig av de förspecificerade nyckelrapporter, detta gäller även alla mätta Content Marketing-kampanjer som enkelt kan analyseras i nyckelrapporterna.

Att få en förståelse för hur alla medier fungerar som kommunikationsbärare av reklam och innehåll är en förutsättning för att klara dagens hårda medieklimat. Framförallt med den pågående digitala transformationen och den ökande konkurrens om annonsintäkterna som finns.

För ytterligare information var vänlig och kontakta Staffan Hultén

Presskontakt:
Staffan Hultén
Telefon: +46 (0) 703 249193
E-post: staffan.hulten@rampanel.com

About RAM – Research and Analysis of Media
With over 1 000 clients in 18 countries RAM, Research and Analysis of Media AB, is one of the worlds leading media research companies. RAM provides the industry with pioneering statistics of how ads, articles and other media communication are consumed and understood for both print and digital media.
Today RAM has the worlds largest reference database of communication consisting of over 70 million interviews with media consumers. RAM provides unique and strategic solutions with relevant insights to help increase media companies revenue, grow their audience and give them a clear understanding of the markets in which they operate, whether local, national or international.
Headquartered in Stockholm, Sweden, RAM has offices in EMEA, North America
RAM with partners reach over 20 million people in 70+ countries.

Webmaster