Känslor och dess inverkan på reklameffektivitet

Vi läser ofta om vikten av att förmedla känslor för att få publikens uppmärksamhet och engagemang. Medan beslutsfattande i allmänhet ses som en rationell process, så har studier visat att beslut och handlingar påverkas mycket av våra känslor.

Men frågan är vilka känslor har störst inverkan när det gäller att engagera mottagaren och driva till köpehandling?

Att förstå svaret på denna fråga är nyckeln för många annonsörer för att kunna säkerställa att de producerar reklamkampanjer som ökar publikens uppmärksamhet, förbättrar reklamens attraktionskraft och har inflytande till att köpa eller vidta andra åtgärder.
Research & Analysis of Media (RAM) UK & Ireland har gjort en unik analys från över 800 fallstudier, med över 40 000 svar.
RAM har över 20 års erfarenhet av att mäta reklameffektivitet över de erkända mätvärdena för observation, varumärkesigenkänning, engagemang och handling. Nu har vi gett en ny dimension till denna data genom att koppla dessa resultat till vår känslo-databas. RAM UK & Ireland har samarbetat med DataTile för att få fram denna data.

Vi vet alla att när vi känner starkt för något, tenderar vi att komma ihåg det, diskutera det och i vissa fall vidta någon form av handling. Detta verkar också vara sant i reklam, men intressant nog, den typ av känslor som utlöses påverkar nivån av respons den genererar (% baserat på de vuxna som minns att de sett annonsen, engagerade sig i annonsen och vidtog någon form av åtgärd). När det kommer till vilket avtryck de här kampanjer genererar så har starka negativa känslor faktiskt ett högre minne än de som genererar positiva känslor. Men positiva känslor har en större inverkan på graden av engagemang som publiken har till reklamen.

RAM UK & Ireland har i studien analyserat vår databas och identifierat de tre bästa positiva känslorna som människor känner innan de gör ett köp (baserat på % av människor som känner varje känsla och sedan fortsätter med att göra ett köp).

 

Top 3 positiva känslor som driver till köp:

1. Stolthet 54%

2. Spänning 52%

3. Glädje 51%

 

 

 

I många fall har känslomässig respons på en annons, i motsats till annonsens faktiska innehåll, större inflytande när det gäller att driva köpavsikter, därför är det avgörande att förstå exakt vilka känslor som sannolikt kommer att ha större inverkan. Cirka 95 % av våra köpbeslut sker i det undermedvetna. När man skapar annonskampanjer kan den här enkla förståelsen för vad du vill att din publik ska ”känna” göra skillnaden mellan en effektiv annons och en ineffektiv.

 

Vännerna på RAM önskar dig en fortsatt fin dag!

 

Kontakta oss:
sales@rampanel.com
Västberga Allé 60 Hägersten

 

© Copyright Research and Analysis of Media in Sweden AB

Annelie Oden

Client Lead RAM Sweden