Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM on lanseerannut tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin medioiden, mainostajien, mediatoimistojen ja online-mainosverkkojen käyttöön. Dashboard sisältää vakioidun yhteenvedon ja seurantadatan kampanjan tavoittavuudesta henkilömäärinä, mainosnäyttöjen frekvensseinä ja GRP-bruttopeittolukuina. Näin online-kampanjan tuloksia voidaan vihdoinkin verrata yhteismitallisesti muiden yleisömittausten ja mainonnan investointien kanssa.

– Jotta online-mainonnan kustannustehokkuutta, ROI:ta, voidaan arvioida kunnolla, pitää tietää kuinka monta todellista henkilöä on tavoitettu ja kuinka monta kertaa mainos on näytetty yleisölle koko kampanjan osalta. Online-mainonnan investointien kasvattamiseksi näyttöjen määrä, klikkaukset tai uniikkien selainten määrä ei ole riittävä taso mainonnan tehojen arviointiin, kertoo Björn Engvall, RAM Groupin COO.

Online-mainonnan kustannustehokkuuden, ROI:n, mittaaminen ja määrittäminen ei ole mainostajille helppoa: Miten varmistaa mitä mainonnan inventaaria ollaan ostamassa ja keitä kampanjalle altistuneet todellisuudessa ovat. RAMin online-mainonnan data dashboard tuo ratkaisun tähän haasteeseen. RAMin vakioidun ja yksinkertaisen mittariston avulla mainostajan on helppoa ymmärtää miten kampanja toimii.

Uniikin, todellisiin yksilöihin perustuvan mittariston ja frekvenssitietojen avulla online-mainonnan tuloksia voidaan verrata yhteismitallisesti muihin mediatyyppeihin, kuten TV-, printti- ja radiomainontaan, jolloin mediat ja mainostajat saavat ainutlaatuisen työkalun online-panosten mittaamiseen ja kasvattamiseen. RAMin online-mainonnan digital data dashboard on tarjolla globaalisti mainostajille ja medioille yli 70 markkina-alueella ja 20 miljoonan panelistin osalta.

– RAM jatkaa tuotekehitystä tukeakseen eri mediakanavia ja -tyyppejä. Mediat tarvitsevat uusia ja innovatiivisia työkaluja sekä brändi- että taktisen online-mainonnan tehojen osoittamiseen. RAMin online-mainonnan digital data dashboard mahdollistaa siirtymisen epätarkoista selain-, näyttö- ja klikkipohjaisista mittauksista relevantimpiin mittareihin kuten online-yleisön tavoittavuus todellisina henkilöinä, GRP-bruttopeittoluvut, frekvenssit ja taustamuuttujat. Näistä elementeistä muodostuu mainonnan kustannustehokkuuden mittarit tulevaisuudessa, tiivistää Björn Engvall.

RAMin online-mainonnan digital data dashboard on saatavilla välittömästi kaikille RAMin online-mittaustyökalua käyttäville asiakkaille globaalisti. Digital data dashboardissa on kuusi vakioitua demografiatietoa koko kampanjasta. Kaikki mittarit voidaan helposti muuntaa kohderyhmäkohtaiseksi dataksi. Näin mainostaja voi helposti todentaa koko kampanjan tavoittavuuden kohderyhmäkohtaisten tietojen lisäksi absoluuttisina lukuina.

Lisätietoja:
Björn Engvall, COO, RAM Group
+46 (0)70 311 74 30
bjorn.engvall@rampanel.com

Irene Haikonen, toimitusjohtaja, RAM Finland Oy
+358 40 701 7866
irene.haikonen@rampanel.com

Webmaster