RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, har utvecklat sin digitala annonsmätning med nya unika funktioner som ökar annonsörernas möjligheter att nå sina kampanjmålsättningar. 
Genom de nya funktionerna kan man optimera kampanjen i realtid utifrån räckvidd, frekvens och demografi, nedbrutet på alla de annonsytor hos publicisten som används i kampanjen.

Med lanseringen av dessa nya unika funktioner möjliggörs för publicisten att maximera annonsörers möjlighet att nå sin mediemålsättning genom att;

• Förstå och i realtid följa hur räckvidd och frekvens skapas via olika annonsplaceringar
• Kvittera eller justera målgruppsurval som gjorts programmatiskt eller manuellt
• Möjlighet att snabbt optimera kampanjen under pågående period efter realtidsresultat

”Genom dessa nya funktioner som RAM har lanserat förflyttar vi publicistens precision att på ett effektivt sätt nå kundens slutgiltiga mål med sin köpta kommunikation. Detta medför även att publicisten kan optimera sitt tittarlager på ett mer effektivt sätt genom en ökad förståelse kring sin pågående annonsleverans och i mån av tillgång sälja ytan t ex programmatisk för att öka sina intäkter” säger Björn Engvall – COO, RAM Group

inviso urls

Genom hela RAMs digitala portfölj förflyttas publicisten närmare annonsören i skapandet av en kommunikationsplan. Genom publikmätningar av olika annonspaket och olika annonsytor kvalificeras och optimeras sajter och publik för att effektivt nå kundens mediemålsättning. Genom efterföljande annonsmätningar kvalitetssäkras att den relevanta målgruppen har nåtts av rätt budskap i rätt tid, allt för att öka annonsörens försäljning och/eller skapa ökad varumärkeskännedom.
”För att en annonsör ska nå sina målsättningar så måste man arbeta både med individbaserad räckvidd och rätt målgruppstillhörighet i en kombination. Vissa av de exponerade individerna är aktiva i köpcykeln, andra ändrar sin köpcykel baserat på kampanjbudskapet och long tail-kunder skapas genom ökad varumärkeskännedom inför deras nästa köp. Det är här RAM kommer in med sina unika digitala annonsmätningar och ger marknadens bästa och mest relevanta verktyg för att arbeta i realtid med kampanjer. RAM bevisar annonseffekter både på kort och lång sikt” avslutar Björn Engvall, COO RAM Group

RAM skapar ett ekosystem från medieplanering genom annonsoptimering till annonseffekt med hjälp av Sveriges största nationella panel, som idag består av 530 000 svenskar. RAMs nya annonsfunktioner finns tillgängligt omgående för publicister och mediebyråer i 70+ länder och med en global panel som består av över 20 miljoner panelister..

För mer information kontakta Björn Engvall

Kontakta:
Björn Engvall, COO RAM Group
Telephone: +46 (0)70-311 74 30
E-mail: bjorn.engvall@rampanel.com

Webmaster