RAM, et verdensledende selskap innen media meningsmåling innen kommunikasjon, lanserer en forenklet kalkulator som gjør det mulig å analysere både «gå-i-null»-punkt og den finansielle prestasjonen av en reklamekampanje.

ROMI (Return on Marketing Investment) er kanskje et litt kontroversielt begrep, men når det gjelder produktreklame er den både troverdig og kommersielt relevant. Med hjelp av data fra RAMs markedsføringsmålinger gir ROMIs kalkulasjoner muligheten til både å diskutere og simulere fornuftige og mulige resultat av en kampanje.

«Det har tidligere vært vanskelig å forstå, analysere og kalkulere den økonomiske effekten av en reklamekampanje. Vi har endret dette ved å tilby et nytt verktøy for reklame salgsrepresentanter og annonsører til å jobbe sammen for å bedre forstå den reelle virkningen reklame har på økt reklamesalg,» sier RAMs head of research Staffan Hultén.

Reklame som fokuserer på varemerkebygging har som objektiv å gi langttidseffekt, og bør måles med hensikten å forstå hvordan varemerke utvikles over tid. Sann produktreklame er ikke desto mindre brukt for å korttids økonomisk effekt. RAMs ROMI-kalkulator er designet for akkurat dette formålet.

Startpunkt for kalkulasjonen er RAMs markedsføringseffektivitet i målingsresultater. Spørsmålet om kjøpsintensjoner viser antall potensielle kunder kampanjen genrerer – men beregningen er ofte overvurdert i variert grad. To tilleggsopplysninger er nødvendig for å kalkulere den reelle ROMI; kampanjekostnaden og profitt/bidrag pr. kunde.

romi1sv

Verktøyet vil automatisk kalkulere potensiell totalfortjeneste. I dette eksemplet er resultatet 847 600 SEK. 6880 mennesker bidrar hver med SEK 145 i profitt / margin pr. person, minus kampanjeinvestering på SEK 150 000. Estimatet foreslår også at hvis bare 15%, eller 1030 mennesker, av mulige 6880 har svart sant, vil kampanjen gå i null.romi2sv

 

For mer informasjon, kontakt:

Staffan Hultén, CAO RAM Gruppen
Telefon: +46 (0)703 249193
E-post: staffan.hulten@rampanel.com

Webmaster