RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och med 
världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu en 
förenklad ROMI-kalkylator som gör det möjligt att analysera både break-even 
och beräkna det ekonomiska resultatet av en annonskampanj.
Det är alltid mer eller mindre komplicerat att analysera, rapportera och relatera 
effektmätningar av reklam, det är många rörliga delar som skall förstås i kommunikation.

ROMI (Return on marketing investments) som begrepp är ibland omdiskuterat men för framförallt utbudsannonsering är det både trovärdigt och affärsmässigt relevant. Med hjälp av underlag från RAMs enskilda mätningar av reklam ges möjligheten att både diskutera och simulera de resultat som verkar rimliga och möjliga av kampanjerna.

”Tidigare har det varit svårt att förstå, analysera och kalkylera de ekonomiska effekterna av reklamkampanjer. Nu ändrar vi på det genom att ge ett verktyg till annonssäljare och annonsörer att arbeta tillsammans i för att förstå reklamens påverkan på intäktssidan” säger RAMs analyschef Staffan Hultén.

Reklam som inriktar sig på varumärkesbyggande har ett syfte att ge en långsiktig effekt och bör mätas med målsättningen att se hur varumärket över tid förflyttas i människors medvetande. Utbudsannonsering däremot är vidtagen för att ge kortsiktiga ekonomiska effekter. RAMs ROMI-kalkyl är framtagen just för detta ändamål.

Utgångspunkten för kalkylen är de uppmäta reklameffekter en annons eller kampanj får i varje enskilt fall. Frågan om köpavsikter visar antalet potentiella kunder som kampanjen genererat – dock är den siffran ofta överskattad, i liten eller stor omfattning.  Två uppgifter till måste ges som input i kalkylen; kampanjens kostnad och vinst/bidrag per kund.

romi1sv

Verktyget räknar automatiskt ut den potentiella totala vinsten, i detta exempel är det 847 600 kronor. 6 880 personer som ger 145 kronor i vinst/marginal per person minus kampanjinvesteringen på 150 000 kronor. Kalkylen talar också om att om bara 15 %, eller 1030 personer, av möjliga 6880 personer har svarat sanningsenligt har kampanjen l nått break-even.

romi2sv

I kalkylverktyget kan flera simuleringar ske. Kampanjkostnaden kan varieras, vinst/bidrag per kund kan ändras och antagandet om antalet kunder kan förändras från maxläget till valfritt antal baserat på rimlighet. Kalkylen räkas om efter ändringar och nya vinst eller förlustsiffror tas fram.

”Med hjälp av kalkylatorn har RAM skapat både en intressant ekonomisk analys och en simuleringsmöjlighet. Mediesäljare och annonsörer har allt att vinna på denna ekonomiska kalkyl som visar både potential, break-even och en känslighetsanalys” kommenterar Staffan Hultén

”Innovation är ett viktigt arbete inom RAM och att kontinuerligt utveckla och förbättra RAM-mätningarna för underlätta det dagliga försäljningsarbetet hos mediahus och försäljningsorganisationer. Lanseringen av ROMI-kalkylatorn kommer att knyta säljare och annonsköpare närmare varandra i det arbetet”, avslutar Staffan Hultén.

För mer information kontakta:
Staffan Hultén, CAO RAM Group
Telephone: +46 (0)703 249193
E-mail: staffan.hulten@rampanel.com

Webmaster