RAM i samarbete med OCAST

Vi kommer snart att erbjuda alla våra RAM-kunder möjligheten att automatiskt uppdatera sina officiella digitala räckviddssiffror per varumärke på OCAST.

RAM och OCAST är inom kort integrerade via en API-lösning.
För de RAM kunder som även är kunder hos OCAST finns nu möjligheten att automatiskt uppdatera sina digitala räckviddssiffror, mätta via RAM Inviso, dagligen, de senaste 7 dagarna eller de senaste 30 dagarna.

Denna integration kommer i nya OCAST.

RAMs digitala mätningar

Under de senaste 5 åren har RAM genomfört ca 80 enskilda produktutvecklingar för att förbättra och förnya mätsystemet. Målet är att ligga i framkant inom digitala räckvidds- och effektmätningar samt att bygga upp ett komplett digitalt ekosystem som arbetar med samma panelister och metodik.

RAMs digitala ekosystem för att nå ut och nå in

Från medieräckvidd -> till kampanjräckvidd -> och kampanjeffekt


1. Genom vår Domänmätning kvalificerar era säljare sina annonserbjudanden till annonsörer och mediebyråer genom att kunna redovisa aktuell Medieräckvidd och demografidata på era sajter.

2. Kampanjmätningen mäter annonsörernas reklamkampanjer, köpt Share of Voice och ett kampanjkvitto levereras för varje kampanj med data som Kampanjräckvidd, frekvens och demografi.

3. För att vidare utvärdera Kampanjeffekterna använder vi vår RAM Effektmätning som blivit en branschstandard för att utvärdera effekt. Hur stor andel minnesspår genererade reklamen, hur togs den emot och hur nådde den in i konsumenternas medvetande. Vi redovisar information för kampanjens Observation, Varumärkesstyrka, Engagemang och intention att Agera.

Som kund till RAM har ni möjlighet att mäta alla era varumärkens domäner och era annonsörers samtliga digitala kampanjer.

 

RAM Custom Tag (RCT) – Mät räckvidd, reklamkampanjer och effekt i appar


RAM har under hösten 2019 utvecklat och lanserat en ny produkt som vi döpt till RCT- RAM Custom Tag.

Det innebär att vi nu för alla Publicister och mediehus kan mäta varje varumärkes samtliga digitala plattformar och utbud.

Förutom att mäta den traditionella webben kan RAM nu även mäta alla typer av Appar

Detta är en global framtidssäkrad lösning som möjliggör app-mätningar för mobiler, läsplattor och smart-TV appar som är uppkopplade mot internet.
För alla RAMs publicister betyder detta att RAM kan koppla alla aktiva app panelister och både redovisa individräckvidd och genomföra effektmätningar på kampanjer som endast går i app eller cross device mätningar (app + webb) samt cross media effektmätningar (digitalt + print). Dessa typer av mätningar efterfrågas mer och mer av RAMs kunder för att förstå och påvisa hur effekt fungerar genom hela sitt nätverk av varumärken och medieplattformar (webb/app (display/webb-TV), print, radio, smart-tv app etc).

RAMs API-lösningar för automatisering av mätningar

RAM kan idag erbjuda 3 integrationsmöjligheter för våra digitala mätningar genom API-lösningar till våra kunder.

1. Automatiskt skapa taggar till domän- och kampanjmätningar

2. Automatiskt få ut kampanjmätningar till kunders egna system,
maskin till maskin (M2M)

3. Automatiskt uppdatera våra kunders officiella digitala räckviddssiffror (från RAM Inviso domänmätning) genom vår API integration med OCAST.

Vi ser dessa lösningar i kombination av alla våra utvecklingsprojekt att detta är viktiga komponenter för alla våra kunder som vill vara transparenta, ha ett komplett underlag för att prata hur kommunikation fungerar inom ens egna nätverk av varumärken samt ge konkreta förslag inom förbättringsområden till annonsörer.

Hör av dig till din RAM representant för att få höra mer om vårt digitala utbud och våra API-lösningar.

Webmaster