Vi har nu levt utan restriktioner ett tag och vi har börjat träffa er kunder igen vilket är väldigt roligt! Världsläget ser dock inte bättre ut och det är naturligtvis med sorg vi läser era nyheter och skildringar om Rysslands invasion av Ukraina. Det är återigen viktigare än någonsin med oberoende medier och plattformar.

Svenskarna och sociala medier

RAM har genomfört en undersökning om sociala medier. Vi vill passa på att tacka alla kunder som lånat ut sina panelister till oss.
Undersökningen omfattar 10 789 personer mellan 16 och 79 år. Den genomfördes 15-18 mars genom webbintervjuer i RAM:s representativa Sverigepanel.
Här visar vi några av de generella findings som vi finner intressanta.
Är du intresserad av en komplett rapport? Kanske någon särskild målgrupp eller ditt geografiska område? Hör av dig till din vän på RAM eller maila till: sales@rampanel.com.

Dagens Medias temavecka om mätningar; ”Vi är vad vi mäter”, ”Viktigt med standarder”, ”Livet efter cookies – förstapartsdata allt viktigare för mätning och uppföljning”.

Under vecka 10 publicerade Dagens Media ett antal artiklar om digitala mätningar och vi fick läsa om många olika utmaningar och lösningar. RAM hade självklart med ett inlägg som vi sammanfattar här:
Det finns idag tekniska lösningar som skulle fungera för alla svenska publicister trots utmaningarna som står för dörren. I första hand handlar det om viljan att vara transparent och öppen för att bli mätt av ett oberoende mätbolag, skriver RAM:s Staffan Hultén, om att framtidssäkra mätningar.

Det är välkänt att tredjepartscookies kommer fasas ut under 2023 för alla de plattformar som levererar annonsvisningar via Intelligente Tracking Prevention (ITP). I samband med denna förändring bekräftades det att man inte hade för avsikt att påverka panel-, brand safety- eller viewable-impressions-mätningar och ta bort cookies som var kopplade till dessa områden. Med detta sagt har RAM valt att inte sitta still i båten utan utvecklas i symbios och i samma riktning som marknaden.

Oavsett om man representerar ett mediehus, en mediebyrå eller Inhousebyrå så kommer sannolikt panelmätningsföretag i framtiden fortfarande att vara aktuella och leverera pålitliga data. Då som nu väljer man att mäta via respondenter som är villiga att delta och ge ifrån sig sin personliga information och vara delaktiga i mediemätningar. Mättekniken måste dock förändras och förädlas. RAM sitter redan idag på tekniska lösningar som skulle fungera för alla typer av publicister. Ett visst informationsutbyte måste ske – det är den avgörande skillnaden i metoden.

Traditionellt är svenska publicister öppna och vill arbeta med oberoende tredjepartslösningar från relevanta mätbolag så som RAM – ofta är det tvärtom för de internationella företagen inom online video och sociala medier. De önskar inte i första hand vara transparenta genom lokala panelmätningsföretag.

I en värld där tredjeparts-cookies helt raderas och förståelsen kring användandet mellan sajter minskar, så satsar mediehusen på egen första parts-data eller id-lösningar. Dessa fungerar inom mediehusets egna varumärken men innebär också att varje enskilt mediehus bygger så kallade Walled Gardens.

När varje mediehus bygger upp egna öar av förstaparts-id kommer vissa mätningar endast att fungera per mediehus men inte i en kombination av mediehus vilket driver upp bruttoräckvidden och ger en ökad inflation i räckviddstalen – detta är helt emot de önskemål och krav som både mediebyråer och annonsörer har.

RAM har arbetat fram väl fungerande lösningar som fungerar både enskilt och i kombination med mediehusens egna satsningar på förstapartsdata och id-lösningar. Mediehusets förstaparts id länkas samman med samtliga panelister och fungerar som en egen mediehus-cookie oavsett om det gäller webb eller app för de egna varumärkena inom mediehuset.

Genom denna metod kan RAM mäta, leverera och verifiera en kontrollerad brutto- och nettoräckvidd för hela kampanjen där det finns ett surf- och app-användande mellan sajter och varumärken. Om man vill och vågar vara öppna och transparenta för lokala mätbolag förstås.

Alla artiklar från Dagens Medias temavecka finns här >>

Valundersökningar

Det är valår och en hel del av våra kunder gör nu valundersökningar. Dels för redaktionellt innehåll men även för att kartlägga partiernas andel, reklamerinran och ställning i viktiga valfrågor.
Använd din panel för annat än just effektmätningar så blir deltagarna glada för variationen. Du kan också använda svar från CINT om du vill utöka din bas, ditt område eller målgrupp.
Antingen skräddarsyr du din undersökning i RAM:s lättanvända adhoc-verktyg eller kan du använda vår mätning Market Map. Det går också bra att lägga till egna frågor till de kommande effektmätningarna av partiannonser. Dessa har också startat så smått och vi hoppas våra kunder kommer mäta många valannonser så att vi får en gedigen databas för jämförelser och analys.

RAM har undersökt vad vuxna i Storbritannien och Irland upplevt och tycker om turerna kring ”Party Gate”-skandalen!

Vår kollega och vän i UK, Dianne Newman, har tillsammans med UK Media Body undersökt vad vuxna i Storbritannien och Irland upplevt och erfarit av den så kallade Party Gate-skandalen.
Så många som 68% av de intervjuade upplever att de har ett minskat förtroende för Storbritanniens regering efter utfrågningen.

Ta del av undersökningens highlights här >>

RAM kan stolt presentera nya spännande kunder

Välkommen in i insikternas värld säger vi till; Fokus, Elinstallatören, SprintAd, Bright Media och VVS-Forum.

Vi på RAM vill passa på att önska er alla en skön påskledighet när det är dags!

 

Cecilia Fritzon