Sommaren har gjort intåg och på något konstigt sätt går tiden alltid lite extra snabbt så här innan semestertider!

RAM har undersökt hur svenskarnas semesterresor i sommar är planerade, vad som är viktigt när man reser, vad som står i vägen och vad man helst gör på resan. Detta har vi kunnat göra med hjälp av våra kunders paneler. Tack till er som lånat ut sina paneler!

Mycket intressanta insikter har undersökningen gett oss och något som står klart är att vårt resande påverkas mycket av omvärlden och aktuella händelser.

Covid-19 begränsar oss fortfarande. 43% av svenska befolkningen svarar att de påverkas i hög grad av pandemin när det gäller sommarens resande. Kvinnor påverkas i högre grad än män.
Inte helt oväntat tycker 86% att semesteralternativen är fler nu efter att restriktionerna släppts. Personer med barn instämmer i högre grad än de utan barn. Ju fler barn desto mer instämmer man i frågan.

Mycket positivt är att 76% av Sveriges befolkning upplever ett ökat utbud och en ökad kännedom av semesterupplevelser i Sverige efter åren med restriktioner. Detta gör att fler gärna semestrar på hemmaplan.

75% tycker att Rysslands krig i Ukraina gör att det känns osäkert att resa just nu. 47% instämmer mycket väl med detta påstående. De som tycker att det känns som mest otryggt är kvinnor och skillnaden mellan den yngre målgruppen (16-29 år) och den äldre (65-85 år) är påtaglig. Äldre påverkas i mycket större utsträckning.

57% av Sveriges befolkning påverkas av rådande klimatkris i sitt val av resor och transportmedel på denna. 30% är mycket påverkade. Kvinnor väljer bort vissa typer av resor p.g.a. klimatkrisen i högre utsträckning än vad män gör. Personer med högskoleutbildning eller högre nivå säger sig påverkas mer av klimatkrisen än de med lägre utbildningsnivå.

Förändrad ekonomi till det sämre har gjort att 30% fått begränsa sina semesterresor 2022. De som drabbats mest av detta är kvinnor samt barnfamiljer.
63% av svenska befolkningen har fått begränsa sitt sommarresande p.g.a. högre bränslekostnader.

18% av Sveriges befolkning har fått ändra sina semesterplaner för sommaren 2022 p.g.a. de långa väntetiderna på pass.

Undersökningen har genomförts 19-22 maj 2022 och underlaget består av 16 918 svar från personer runt om i landet och är viktade för att representera Sveriges befolkning.
Om du är intresserad av att ta del av hela undersökningen, specifika målgrupper eller ditt utgivningsområde; kontakta din RAM-känning eller maila oss på sales_swe@rampanel.com!

 

 


Vi vill passa på att hälsa er en glad sommar och en fin semester när det är dags!

//Aida, Björn, Cecilia, Daniel, Dina, Gunnar, Jennie, Maria, Mats, Staffan, Ulf

 

Cecilia Fritzon