Årets Black Friday, Black Week, Cyber Monday är över och vi på RAM har även i år undersökt svenskarnas inköp, attityd och förhållningssätt till denna starka köp- och annonsvecka.
Till skillnad från andra mätinstitut väljer vi att undersöka Black Week i efterhand. Vi vill förstå hur inköpen faktiskt sett ut och hur köpprocessen gick till. Detta för att vi ska kunna dra lärdom inför nästa års stora annonstid.
Här nedan bjuder vi på några av årets insikter:

56% av svenskarna gjorde ett eller flera inköp under Black Week – det blev alltså några fler som slog till än vad Svensk Handels undersökning som gjordes i början av november förutspådde (52%).
Vi var väldigt nyfikna på hur den pågående inflationen och höga energipriser tillsammans med borttagna Corona-restriktioner skulle påverka årets Black Week. Vi kan konstatera att inställningen till denna köpvecka blivit väldigt mycket mer positiv jämfört med 2021 (41% är mycket positivt inställda jämfört med 26% 2021. Förra året svarade hälften av svenskarna att de ogillar Black Friday medans denna siffra enbart hamnade på 22% i år). 25% av svenskarna säger att de ändrat sitt köpbeteende under veckan p.g.a. de rådande omständigheterna. Vad vi kan se har inköpen ökat och även totalsumman man spenderat på sina inköp. Det verkar som att svensken passat på att utnyttja dessa prissänkningar för att få mer för pengarna.
Sociala medier och prisjämförelsesajter är viktiga för köparnas inspiration till köp och hjälper dem i beslutfattandet.
Ni RAM-kunder som valt att undersöka hur just era användares beteende under Black Week sett ut kommer att få en rapport med dessa insikter och en jämförelse med snittsvensken. Vi tackar för förtroendet att låta oss undersöka er marknad!

Vi vill passa på att tacka för detta år och önska en god jul och ett gott nytt år till er alla! När det är dags förstås – först julannonsering, utvärderingar av årets innehåll och mycket, mycket mer.

//Vännerna på RAM

Cecilia Fritzon