RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu ett nytt, viktigt Attention-mått för alla sina reklameffektmätningar, oavsett mediekanal. Detta nyckelresultatmått (KPI) kommer ge annonsörer värdefulla insikter om vilka individer som har High Attention och hur de påverkar resultatet av en reklamkampanj.

RAM:s år av kunskap inom området visar att det är en mindre del av de som lägger märke till en kampanj, som verkligen engagerar sig och är definierade som High Attention Recall målgruppen. Denna grupp står för majoriteten av all handlingskraft och förstärkning av varumärket som kampanjen ger.

Det nya måttet High Attention tar hänsyn till både observationsgrad (minnesspår) i procent och noggrannhet. Individer med High Attention har både observerat reklamen och gjort det noggrant, vilket innebär att de har spenderat mer tid med kampanjen och därmed har en djupare förståelse och engagemang för den. Denna grupp är den mest värdefulla och påverkbara målgruppen att nå, vilket gör måttet ovärderligt för annonsörer.

Med denna fördjupade kunskap kan annonsörer fokusera mer på att nå, engagera och bredda High Attention Recall-gruppen, vilket förbättrar effektiviteten och avkastningen på investeringen i deras reklamkampanjer.
”Det nya Attention-måttet kommer att bli en oumbärlig del av framgångsrika marknadsförings-strategier för många annonsörer och deras marknadschefer, ett mått man inte vill vara utan” säger Staffan Hultén, VD och grundare av RAM.

 

För att utveckla och optimera användningen av det nya Attention-måttet kan annonsörer och marknadsförare implementera följande strategier:

1. Segmentera målgruppen: Använd insikterna från Attention-måttet för att identifiera och segmentera målgruppen baserat på deras nivå av engagemang. Fokusera på att skapa mer personliga och relevanta kampanjer för de med High Attention Recall.

2. Anpassa kampanjens kreativa innehåll: Skapa mer engagerande och fängslande innehåll som får individer att stanna kvar och spendera mer tid med reklamen. Detta kan inkludera att använda starka visuella element, berättelser och emotionella triggers för att fånga uppmärksamheten.

3. Testa och mät effektiviteten: Genom att kontinuerligt testa och utvärdera kampanjens effektivitet med hjälp av Attention-måttet kan annonsörer förbättra sina strategier och taktiker för att öka andelen individer med High Attention Recall.

4. Använda rätt mediekanaler: Med fördjupad kunskap och förståelse om vilka mediekanaler som fungerar bäst för att nå individer med High Attention Recall och anpassa mediebudgeten därefter.

5. Timing och frekvens: Optimera kampanjens timing och frekvens för att maximera engagemanget hos målgruppen. Detta kan innebära att anpassa när och hur ofta kampanjen visas för att nå individer när de är mest mottagliga för budskapet.

6. Optimering av budskapet: Anpassa budskapet och tonen i kampanjen för att resonera med High Attention Recall-gruppen. Detta ökar möjligheten att fokusera på värdeerbjudanden, fördelar eller unika egenskaper som är mest relevanta och engagerande för denna grupp.

Genom att använda det nya Attention-måttet som en grund för att utveckla och optimera marknadsföringsstrategier kan annonsörer och marknadsförare förbättra sina kampanjers effektivitet och avkastning, samt skapa en mer meningsfull och långvarig relation med sina mest värdefulla kunder.

 

Webmaster