RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och med 
världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu en ny typ 
av resultatrapport som sätter fokus på annonsens effektivitet och 
grundläggande uppgifter: att skapa handling och förstärka varumärket. 
En ny KPI som både förenklar och fördjupar.

Det är alltid mer eller mindre komplicerat att analysera, rapportera och relatera
effektmätningar av reklam, det är många rörliga delar som skall förstås i kommunikation.

”Med hjälp av denna utveckling av KPI och grafer vill vi förenkla och sätta ljus på reklamens 
grundstenar; förmågan att förstärka varumärket och förmågan att skapa handlingskraft
Den totala effektiviteten är en kombination av dessa båda” säger RAMs analyschef Staffan Hultén

Utgångspunkten för dessa index är de effektresultat en annons eller kampanj erhåller i en
RAM mätning. De sätts i relation till samtliga mätningar i samma bransch, där den mittersta
mätningen erhåller Index 100, både för alla hopvägda imagefrågor och för alla ”action”-frågor.
Det går nu mycket enklare att förstå annonsernas styrkor och svagheter. Syftet med
rapporten är att säljare och kunder snabbt ska kunna dra nytta av mätningarna och inleda en
diskussion om hur samarbetet måste fortskrida.

 

En viktig del i rapporten, som ökar användbarheten och förståelsen, är möjligheten att hämta
upp klickbara tumnaglar på de ”bästa” exemplen från mediets egen databas för den valda
branschen, dvs. bäst index med tanke på Total Index, Image och Action. Detta blir ett starkt
underlag för annonssäljaren för att prata om hur kommunikationen kan utvecklas, vikten av
annonsmiljö och diskussionen om fortsatt samarbete för att nå kundens målsättningar genom
köpt annonsutrymme.

”Med denna rapport har RAM skapat både en förbättrad analys och en bättre pedagogik”
kommenterar Staffan Hultén.

Ett viktigt arbete för RAM är att se till att mätningarna är lätta att använda i det dagliga sälj-
och analysarbetet hos mediehus och konsulter. Tydlighet mot annonsören är det viktigaste
verktyget en säljare kan ha.

För mer information kontakta:
Staffan Hultén, CAO RAM Group
Telephone: +46 (0)703 249193
E-mail: staffan.hulten@rampanel.com

Webmaster