Kommer vi i framtiden se på mediekonsumtion och köpbeteende i termer av före och efter Corona-krisen? Utan tvekan begränsar pandemin vår ekonomi och vår frihet, men också vår syn på och hantering av medierna.

En del hårda mått ger insyn i vad som händer just nu. RAM har ca 4 000 mätningar i dagstidningar av svenska artiklar och annonsen under 2019 och 2020 – det är över 1 200 000 intervjuer. Den aggregerade datamängden ger en del intressanta tendenser och spaningar: 

  1. Tidningsläsarna läser sina tidningar både längre tid och mera noggrant idag än 2019. Noggrannheten i tidningsläsandet har ökat med 10 %. Givetvis spelar Corona en avgörande roll i denna beteendeförändring.
  2. Artikelläsningen har ökat med 10 %. Värdet och intresset av att ta del av tidningarnas redaktionella material ökar löpande under krisen och det finns inga tecken på att detta skulle avta.
  3. Man uppfattar dessutom tidningen som mer angelägen – ”viktig” än tidigare. Innehållet uppfattas som relevant och angeläget – ökningen är markant, 15 %. 
  4. Tidningarnas opinionsbildande roll har stärkts – diskussioner och samtal kring tidningens innehåll har ökat med ca 20 % under 2020. Pandemin både oroar och engagerar.
  5. Även annonsobservationen har förbättrats något, bara någon %, men förändringen är signifikant.

Kommer utvecklingen under resten av april och under maj ytterligare förändra dessa siffror? Vi följer löpande utvecklingen i flera medier med stort intresse.

Staffan Hultén – CEO RAM

Coronavirus or Flu virus isolated – Microbiology And Virology Concept

Staffan Hultén