RAM, ett  ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, släpper nu ett nydanande Big Data-verktyg som möjliggör snabba sökningar i världens största effektdatabas om annonser, artiklar och content marketing genomförda i mobiler, på surfplattor, på webb, i TV, i radio och i print. 

I över 15 år har RAM tillsammans med sina över 1000 kunder i 18 länder byggt en databas som är unik i mediabranschen. Totalt över 70 miljoner individuella intervjuer med mer än 1 000 000 panelister är genomförda. Alla panelister är segmenterade efter mer än 40 demografiska variabler och varje effektmätning lagras med en stor mängd metadata om kanalen och innehållet som mäts. Varje RAMkund har tillgång till hela sina ”egen” partition i databasen men kan också jämföra sig med referensdatabasen bestående av samtliga kunders mätningar, world wide.

Med Rametrics kan kunder vrida och vända på samtliga parametrar som finns lagrade men också använda sig av de förspecificerade nyckelrapporterna som tagits fram och utvecklats i samråd med mediehus över hela världen.

Att få en förståelse för hur sina egna medier fungerar som kommunikationsbärare av reklam och innehåll är en förutsättning för att klara dagens hårda mediaklimat. Framförallt med den pågående digitala transformationen och den ökande konkurrens om annonsintäkterna som finns. Svaren på vad konsumenter efterfrågar och uppskattar både i innehåll och i distributionssätt finns i databasen om kunden på ett strukturerat sätt har ställt frågor till sin panel. Med Rametrics blir åtkomsten till dessa data enkel, flexibel och handfast.

Svaren på hur en annons, en artikel eller content marketing skall vara utformad, var den skall vara placerad och mot vilken målgrupp den skall vara riktad finns enkelt tillgängliga i Rametrics. Få en grafisk bild över de bästa och de sämsta inom varje bransch och dra lärdomar om vilka av dina konsumenter som reagerar på vilket material. Med Rametrics kan RAMkunder med en knapptryckning skapa färdiga beslutsunderlag för sina annonsörer, sina redaktioner och sina upplage- och säljorganisationer.

”Med Rametrics 2.0 har vi skapat ett verktyg som matchar vår unika databas och som bekräftar både för oss själva men framförallt för våra kunder att vår metod för att skapa underlag till intelligenta och informerade beslut är ojämförbara på marknaden, säger Staffan Hultén, grundare och metodansvarig för RAM”

”För kunder som ännu inte tecknat sig för en licens väntar en stor möjlighet och lättillgänglig kunskapsdatabank som kommer att öka kundens förståelse för vad som driver engagemang, lojalitet, varumärke och försäljningsaktivitet. Tillsammans med de stora möjligheterna för multimediala mätningar och helt unika digitala trafik- och effektmätningar har RAM genom Rametrics 2.0 skapat en helhet som enligt oss är bäst i klassen. Ingen annan leverantör av information om mediaeffekter är i närheten av att kunna mäta sig med RAM, avslutar Staffan Hultén”

För att beställa din egen licens av Rametrics kontakta din kundsupport. För mer information ring eller maila till Staffan Hultén på telefon: +46703249193, mail: staffan.hulten@rampanel.com ,

About RAM – Research and Analysis of Media
With over 1 000 clients in 18 countries RAM, Research and Analysis of Media AB, is one of the worlds leading media research companies. RAM provides the industry with pioneering statistics of how ads, articles and other media communication are consumed and understood for both print and digital media.

Today RAM has the worlds largest reference database of communication consisting of over 70 million interviews with media consumers. RAM provides unique and strategic solutions with relevant insights to help increase media companies revenue, grow their audience and give them a clear understanding of the markets in which they operate, whether local, national or international.

Headquartered in Stockholm, Sweden, RAM has offices in EMEA, North America
RAM with partners reach over 20 million people in 70+ countries.

Webmaster